Započela komasacija u opštini Čoka

Započeti su poslovi na komasaciji poljoprivrednog zemljišta u opštini Čoka, kojim će se zameniti katastarske mape još iz vremena Marije Terezije. Žiteljima Čoke na zboru građana predstojeće poslove predstavio je prof. dr Toša Ninkov, sa Departmana za građevinarstvo i geodeziju Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Predočili smo građanima šta je komasacija, koji su postupci koje treba uraditi i […]

Detaljnije...

Likvidnost privrede Severnobanatskog regiona u 2014. godini

Od 11.608 ukupno registrovanih računa 6.131 privrednog društva i preduzetnika, prema podacima Odeljenja za prinudnu naplatu Narodne banke Srbije, na dan 31. decembar 2014. godine bili su blokirani računi 641 privrednog subjekta, odnosno 10,5%. Ukupan iznos blokade računa privrednih društava i preduzetnika Severnobanatskog regiona bio je 3.869,5 miliona dinara. Broj neprekidno blokiranih računa do godinu dana je 235, a duže […]

Detaljnije...

Zarade po zaposlenom, decembar 2014.

Prosečna zarada isplaćena u decembru 2014. godine u Severnobanatskom upravnom okrugu, bez poreza i doprinosa iznosi 47.521 dinara, što je za 4,9% manje od republičkog proseka (49.970 RSD), a za 3,9% manje od vojvođanskog (49.438 RSD). Decembar 2014. Prosečna zarada (RSD) Prosečna zarada bez poreza i doprinosa (RSD) Republika Srbija 68.739 49.970 Vojvodina 68.280 49.438 Severnobanatski okrug 65.242 47.521 Ada […]

Detaljnije...

Analiza spoljnotrgovinskog poslovanja u 2014. godini

U 2014. godini, privrednici koji posluju na području opština Kikinda, Novi Kneževac i Čoka, ostvarili su izvoz u vrednosti od 149.623.949 €. 53 privredna društva i 12 radnji iz severnog Banata izvozili su u 44 države. Dominantno izvozno tržište je EU, ali naši privrednici imaju spoljnotrgovinske partnere i u Ruskoj federaciji, SAD, Kanadi, Kini, Meksiku, Južnoj Africi i dr. Izvoz 8.118,8 […]

Detaljnije...

Put, struja, telefon… za nove fabrike

Infrastrukturno opremanje agroindustrijske zone u Kikindi u Bloku 41 i 43 počelo je 24. novembra i zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima radilo se čitavog decembra. U januaru je bilo prekida, ali izgradnja fekalne kanalizacije u zoni teče po planu. Završeni su građevinski radovi na crpnoj stanici, a izgrađena je i glavna mreža fekalne kanalizacije kroz ulicu Nova 4 i Nova 2. […]

Detaljnije...

Konkursi Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine

II Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava namenjenih finansiranju trajnih obrtnih sredstava potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća. Za realizaciju ove kreditne linije sredstva je obezbedila Autonomna pokrajina Vojvodina u iznosu od 400.000.000,00 dinara. IV Konkurs za poljoprivredu – poljoprivredna gazdinstva Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava […]

Detaljnije...
1 39 40 41 42 43 54