Сектор пољопривреде

Print Friendly

Сектор пољопривреде

Н а подручју надлежности ПКС – РПК Севернобанатског управног округа, у сектору пољопривреде, као најбројнији део, чини група предузећа из области примарне пољопривреде која је превасходно у области коју покрива Одбор удружења за биљну производњу, а мање удружење за сточарство и прераду сточарских производа. Морамо нагласити да добар део ових привредних друштава има поред биљне производње и сточарску производњу, пре свега највећи од њих, и то:

 • д.о.о. GALAD, Кикинда;
 • д.о.о. JEDINSTVO, Кикинда;
 • а.д. KOZARA, Банатско Велико Село;
 • д.о.о. TOPOLA, Банатска Топола;
 • д.о.о. KUPUSINA, Нови Кнежевац;
 • д.о.о. RIT, Чока;
 • д.о.о. KI-PETROL, Башаид…

П оред ових фирми, имамо и већи број репрезентативних која се баве само биљном производњом, и то:

 • д.о.о. ĆORIĆ AGRAR, Башаид;
 • д.о.о. AGRO-STOČAR, Кикинда;
 • д.о.о. KALDARICA, Кикинда;
 • д.о.о. VOJVOĐANIN, Мокрин;
 • д.о.о. RADULOVIĆ AGRAR, Кикинда;
 • д.о.о. ALMEX AGRAR, Кикинда
 • д.о.о. SUBOTIČKI, Кикинда;
 • д.о.о. NINKOV, Башаид;
 • д.о.о. BREŠĆE, Кикинда…

П оред примарне пољопривреде, биљне и сточарске производње, на подручју које покрива РПК Севернобанатског управног округа остао је и мали број привредних друштава из области коју покрива Одбор удружења за прехрамбену производњу, али је реч о репрезентативним привредним субјектима, и то:

 • а.д. ALEVA, Нови Кнежевац;
 • а.д. KIKINDSKI MLIN, Кикинда;
 • д.о.о. ATLER-FONTANA, Кикинда;
 • д.о.о. MENTA, Чока;
 • с.з.р. MOKRIN-MLEK, Мокрин;
 • д.о.о. AROK & AROK, Čoka;
 • д.о.о. MLEKARA KIKINDA…

П оред ових фирми битно је поменути да преко својих радних јединица на подручју ПКС – РПК Севернобанатског управног округа послују и:

 • д.о.о. JAFFA, Црвенка;
 • д.о.о. MACVAL TEA, Нови Сад;
 • д.о.о. PEKARA AS BRAĆA STANKOVIĆ, Бегаљица и др.

Р еално најслабије је заступљен одбор удружења за шумарство, прераду дрвета и индустрију намештаја и папира, пошто је највећи произвођач у овој области Лепенка ДОО Нови Кнежевац већ дуже време у стечају, остали су већином само произвођачи палета, и то:

 • д.о.о. PALET LINE, Иђош;
 • д.о.о. PALET PAK, Кикинда.

Н еколико привредних друштава се води у области биљне производње, али је реч о фирмама које се баве што прерадом семена, што прерадом дувана, а не баве се директно примарном пољопривредном производњом, а то су:

 • д.о.о. AGROSEME, Кикинда;
 • а.д. DUVANSKA, Чока.

С труктура сектора пољопривреде Севернобанатског управног округа се променила током претходних двадесет-двадесет и пет година. Некада је поред биљне и сточарске производње Управни округ био познат и по изузетној прехрамбеној индустрији, и то: месној индустрији (ПИК Кикинда и Месна индустрија Чока); Млечној индустрији (Млекара Кикинда и Млекара Сента); преради воћа и поврћа (Прима Кикинда и Зора Мол…), великом броју млинова… Данас у овом сектору доминира примарна пољопривредна производња, а велике прехрамбене фирме су угашене током и након процеса приватизације. Данас још имамо неколико млинова и произвођача брашна и тестенина, од којих предњаче Житопромет Сента и Кикиндски млин. Млекаре су мањег капацитета, фокусиране на производњу специфичних сорти сирева, а пекаре су исто мањег капацитета и већином су или део већих система или су предузетничке радње локалног карактера. Не очекује се већа промена у погледу овога, једино што је реално за очекивати је да у наредних пар година буду повећани засади воћа, као и све чешћи прелазак са производње житарица и крмног биља на семенску робу или чак повртарску производњу.

Одбор сектора за пољопривреду

О дбор сектора за пољопривреду ПКС – РПК Севернобанатског управног округа окупља представнике четрнаест (14) привредних друштава из сектора пољопривреде, покривајући делатности из три удружења овог сектора, и то: удружења за биљну производњу; удружења за прехрамбену индустрију и удружења за сточарство и прераду сточарских производа.

Чланови Одбора сектора за пољопривреду су представници фирми:

 1. ALEVA а.д. Нови Кнежевац;
 2. KOZARA а.д. Банатско Велико село;
 3. GALAD а.д. Кикинда;
 4. KI PETROL д.о.о. Башаид;
 5. KIKINDSKI MLIN а.д. Кикинда;
 6. POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA KIKINDA д.о.о. Кикинда;
 7. ATLER-FONTANA д.о.о. Кикинда;
 8. MENTA PADEJ д.о.о. Чока;
 9. DUVANSKA INDUSTRIJA ČOKA а.д. Чока;
 10. AROK д.о.о. Чока;
 11. MOKRIN MLEK с.р.з. Мокрин;
 12. BREŠĆE д.о.о. Кикинда;
 13. KALDARICA д.о.о. Кикинда;
 14. HUBERTUS 1924 д.о.о. Банатско Велико Село.

Сектор за пољопривреду; Удружење за сточарство и прераду сточарских производа; Секција Групације млекарске индустрије – произвођача и прерађивача млека Севернобачког, Севернобанатског и Западнобачког управног округа

О снована је на седници у просторијама ПКС – РПК Севернобачког управног округа почетком фебруара 2017. године, одржала је до сада три седнице, у свакој од Регионалних привредних комора, за чије подручје је основана.

С астав чине произвођачи и прерађивачи млека са подручја Севернобачког, Севернобанатског и Западнобачког управног округа.

Одбор сектора за пољопривреду, контакт:
Т: +381 (0)230 421-173 | М: +381 (0)60 5000-738 | Е: tibor.horvat@pks.rs