O nama

Print Friendly

Mi smo:

 • interesna, samostalna, poslovna, stručna organizacija, organizovana u skladu sa Zakonom o privrednim komorama;
 • naši članovi su preduzeća, preduzetnici i svi oni koji obavljaju privrednu delatnost;
 • sa višegodišnjim iskustvom i potvrđenim kvalitetom usluge.

Sa zadatkom da:

 • zastupamo interese privrede u odnosima sa organima zakonodavne i izvršne vlasti i time stvaramo uslove i ambijent za unapređenje rada i poslovanja u privredi;
 • uspostavljamo i unapređujemo poslovne veze i predstavljamo privredu severnog Banata u zemlji i inostranstvu;
 • pružamo odgovarajuće usluge privrednim subjektima, saglasno ovlašćenjima.

Sa ciljem:

 • stvaranja povoljnijeg ambijenta za privređivanje;
 • povećanja konkurentnosti privrednih subjekata kroz procese stručnog i poslovnog usavršavanja i obrazovanja;
 • razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, kao i uvođenju procesa organizovanja i povezivanja, obrazovanja i promocije, u saradnji sa Opštim udruženjima preduzetnika;
 • izrade održivog regionalnog razvoja, uz saradnju partnera iz lokalne zajednice;
 • uspostavljanja i negovanja dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala;
 • pune podrške procesu stabilizacije i pridruživanja EU za ciljnu grupu privrednika i preduzetnika u partnerskom odnosu sa ostalim privrednim komorama i drugim državnim institucijama.

Informišemo o:

 • kreditnim ponudama i uslovima Garancijskog fonda Agencije za osiguranje izvoznih kredita;
 • aktuelnim konkursima Fondova za razvoj;
 • programu podrške razvoju preduzeća i preduzetništva, koji kroz projekte finansira EU, a sprovodi Evropska agencija za rekonstrukciju i razvoj;
 • svm aktuelnim temama u vezi poslovanja (poslovna saradnja, primena zakona, carinske procedure i sl.);
 • aktuelnim kreditnim ponudama poslovnih banaka.

Zastupamo interese privrednih subjekata u:

 • određivanju privredno-sistemskih propisa i mera ekonomske politike;
 • zahtevima za smanjenje fiskalnog opterećenja kod nadležnih organa (porez na zarade, oprema, carina, komunalne takse i sl.);
 • zahtevima za smanjenje nelegalnog prometa roba i usluga, nelojalne konkurencije i monopolskog položaja.

Pružamo usluge:

 • predstavljanja i promovisanja, u vidu organizovanih nastupa na domaćim i stranim privrednim izložbama i sajmovima i bilateralnim susretima;
 • obrazovanja, za oblasti upravljanja projektima, unapređenje proizvodnje, sistema upravljanja kvalitetom;
 • savetovanja, za pripreme projekata, uvođenje sistema upravljanja kvalitetom;
 • poslovno-informacione, o privrednim činiocima iz severnog Banata i Republike Srbije, o stranim ulaganjima, spoljnotrgovinskoj razmeni;
 • javnih ovlašćenja, kao što su izdavanje potvrda o bonitetu, uverenja koja prate robu pri izvozu i uvozu, overa garantnih pisama za potrebe dobijanja poslovnih viza;
 • korišćenje našeg prostora sa savremenom opremom za predstavljanja i promocije.