Izveštaj o prvoj radionici “Made in Banat” projekta održanoj u Regionalnoj privrednoj komori Kikinda

Print Friendly

Regionalna privredna komora Kikinda, kao partner projekta “Made in Banat” koji se sprovodi u okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Republika Srbija, 09. i 10. decembra 2014. godine organizovala je seminare čije su teme:

  • Efikasnost proizvodnje (organizacija, evidencije, inovacije, planovi, povećanje produktivnosti);
  • Sistemi kvaliteta EU (slobodno kretanje roba, tehnička harmonizacija, novi pristup, globalni pristup, primena direktiva novog pristupa, modularni pristup, harmonizovani standardi, CE znak);
  • Organizacioni menadžment (klasična i neoklasična škola upravljanja organizacijom, oblici organizacije i menadžment modeli, upravljanje projektima u okviru organizacionog upravljanja, upravljanje portofolijom).

O efikasnosti proizvodnje govorio je g-din Lazar Doroškov iz Regionalnog centra za razvoj “Banat”; o sistemima kvaliteta EU i CE znaku g-đa Marija Vujaković iz “BSC informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju” Novi Sad; a o organizacionom menadžmentu g-đa Mirjana Kranjac, profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Učesnicima je predstavljen i “Made in Banat” Internet servis za elektronsku trgovinu, koji se nalazi na adresi: www.banatmall.ro

Seminari, kojima su prisustvovali privrednici iz Temišvara i srpskog Banata, članovi Projektnog tima “Made in Banat” projekta iz Trgovinsko-industrijske i poljoprivredne komore županije Timiš, regionalnih privrednih komora Pančevo, Zrenjanin i Kikinda i drugi, bili su ujedno i prilika za poslovne razgovore naših privrednika sa gostima iz Rumunije.

Naredna dvodnevna radionica “Made in Banat” projekta, o ekološkim tehnologijama i ekološkoj efikasnosti, biće u Regionalnoj privrednoj komori Kikinda održana u drugoj polovini februara 2015. godine.