Poziv za učešće u prvoj radionici “Made in Banat” projekta

Print Friendly

Regionalna privredna komora Kikinda, kao partner projekta “Made in Banat” koji se sprovodi u okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Republika Srbija, poziva Vas da prisustvujete seminarima koji će se prema Programu održati 09. i 10. decembra 2014. godine, u Velikoj sali Regionalne privredne komore Kikinda, na adresi: Trg srpskih dobrovoljaca 48, Kikinda, čije su teme:

 • Efikasnost proizvodnje (organizacija, evidencije, inovacije, planovi, povećanje produktivnosti).
  Predavač je g-din Lazar Doroškov iz Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj “Banat”, Zrenjanin;
 • Sistemi kvaliteta EU (slobodno kretanje roba, tehnička harmonizacija, novi pristup, globalni pristup, primena direktiva novog pristupa, modularni pristup, harmonizovani standardi, CE znak).
  Predavač je g-đa Marija Vujaković iz “BSC informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju” Novi Sad;
 • Organizacioni menadžment (klasična i neoklasična škola upravljanja organizacijom, oblici organizacije i menadžment modeli, upravljanje projektima u okviru organizacionog upravljanja, upravljanje portofolijom).
  Predavač je g-đa Mirjana Kranjac, profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Učešće na seminarima je besplatno. Prisustvo svakom seminaru nije obavezujuće.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti stručnoj službi Regionalne privredne komore Kikinda, tel. br. +381 (0)230 21-080 ili 21-173; adresa e-pošte: office@rpk-ki.co.rs

PROGRAM:

Utorak, 9. decembar 2014.

 • 1615 do 1630     Registracija učesnika;
 • 1630 do 1715     Prvi deo predavanja “Efikasnost proizvodnje”;
 • 1715 do 1730     Pauza;
 • 1730 do 1815     Drugi deo predavanja “Efikasnost proizvodnje”.

Sreda, 10. december 2014.

 • 0930 do 1000     Registracija učesnika;
 • 1000 do 1025     Prezentacija projekta i žiga “Made in Banat”;
 • 1025 do 1110     Prvi deo predavanja “Sistemi kvaliteta EU”;
 • 1110 do 1125     Pauza;
 • 1125 do 1210     Drugi deo predavanja “Sistemi kvaliteta EU”;
 • 1210 do 1300     Pauza (mogućnost poslovnih razgovora sa učesnicima iz Rumunije);
 • 1300 do 1345     Prvi deo predavanja “Organizacioni menadžment”;
 • 1345 do 1400     Pauza;
 • 1400 do 1445     Drugi deo predavanja “Organizacioni menadžment”;
 • 1445 do 1500     Pitanja, odgovori, zaključci…