Електронско пријављивање сезонских радника

Print Friendly

Обавештавамо вас да је електронски сервис за пријаву сезонских радника www.sezonskiradnici.gov.rs почео са радом. У првој фази, овај сервис намењен је за пријављивање сезонских радника у пољопривреди, а предвиђено је да се у наредном периоду примењује и за пријаву сезонских радника у сектору туризма и грађевинарства.

Закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима (“Службени гласник РС” бр. 50 од 29. јуна 2018.) омогућава пољопривредним газдинствима, правним и физичким лицима који ангажују сезонске раднике у пољопривреди да електронски изврше регистрацију и пријаве сезонске раднике за одређени период.

Послови за које је могуће ангажовати раднике укључују: припрему земљишта, садњу, сетву, жетву, заштиту биља, управљање пољопривредним машинама (трактор, комбајн и слично), орезивање, пресађивање и проређивање, шишање/стрижу, испашу, негу стоке и друге послове у сточарству, брање воћа, брање и вађење повртарских култура, хортикултура, сакупљање дивљих плодова, сеча стабала, уништавање штеточина, чишћење, љуштење, сортирање, паковање, складиштење, брање дувана и слично.

Предметним законом, између осталог, предвиђено је следеће:

  • Електронске пријаве (првог дана ангажовања, а најкасније до 10 часова пре подне) и одјаве сезонских радника подносе се Пореској управи;
  • Послодавац може да ангажује сезонског радника највише 180 дана у току календарске године, односно највише 120 радних дана годишње;
  • Радно време сезонског радника не сме бити дуже од 12 часова дневно, а они који буду радили осам часова дневно или дуже, имаће право на одмор у току дана, у трајању од најмање 30 минута;
  • Новчана накнада за рад сезонском раднику обрачунава и исплаћује према радном часу, најмање у износу минималне цене рада;
  • За време обављања сезонских послова поступа се као и у случају рада ван радног односа – радник остаје у евиденцији незапослених, и не обуставља му се исплата новчане накнаде Националне службе за запошљавање коју је остварио за време привремене незапослености.