Зараде по запосленом, октобар 2018.

Print Friendly

Просечна зарада исплаћена у октобру 2018. године у Севернобанатском управном округу, без пореза и доприноса износи 45.331 динара (2.416 РСД више него у претходном месецу), што је за 9,16% мање од републичког просека (49.901 РСД), а за 4,68% мање од војвођанског (47.556 РСД).

Октобар
2018.
Просечна зарада (РСД)
Просечна зарада без пореза и доприноса (РСД)
Република Србија 69.012 49.901
Војводина 65.783 47.556
Севернобанатски округ 62.740 45.331
Ада 62.183 44.785
Кањижа 59.770 43.157
Кикинда
64.287
46.458
Нови Кнежевац 58.886 42.606
Сента 65.052 47.015
Чока 58.100 42.098

Највећа просечна зарада у Севернобанатском управном округу исплаћена је у општини Сента, 65.052 динара (47.015 динара, без пореза и доприноса), а најмања у општини Чока, 58.100 динара, односно 42.098 динара без пореза и доприноса.