Дуално образовање – изјава о намери послодавца

Print Friendly

У току је планирање уписа ученика у средње школе за школску 2019/2020. годину према дуалном моделу образовања, који Привредна комора Србије спроводи у сарaдњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Послодавци који желе да се укључе у овај програм, попуњавају Изјаву о намери за укључивање у дуално образовање и достављају је одговорној особи у Привредној комори Србије, најкасније до 31. јануара 2019. године.

Предметна Изјава о намери и упутство за попуњавање налазе се у прилогу.

Особа у ПКС – РПК Севернобанатског управног округа којој треба доставити попуњену Изјаву о намери за укључивање у дуално образовање, и за додатне информације, је Лидија Шебек Петровић (Т: 0230 401-230; Е: lidija.s.petrovic@pks.rs).

На основу прикупљених Изјава о намери, Привредна комора Србије формира Предлог о потребама привреде за будућим кадровима и доставља га Министарству просвете, науке и технолоишког развоја, на основу кога се доноси одлука о структури уписа у средње школе за дуални модел образовања – броју ученика и одељења за сваку општину и град на територији Републике Србије.

Коначну одлуку, Министарство просвете, науке и технолошког развоја донеће објављивањем Конкурса за упис ученика у средње школе, који се очекује крајем априла 2019. године.

На подручју северног Баната, за школску 2018/2019. годину, уговоре о дуалном образовању за учење кроз рад, са “Техничком школом” из Кикинде, за наставне профиле бравар-заваривач и оператер машинске обраде, потписали су д.о.о. GRINDEX, д.о.о. LABINPROGRES – TPS, д.о.о. ŠOLE и д.о.о MECAFOR PRODUCTS.