Јавни позив за похађање обуке енергетских менаџера

Print Friendly

Привредна комора Србије спроводи програм обуке енергетских менаџера, у оквиру пројекта “EUREMnext“, који је првенствено намењен средњим и великим предузећима чија је годишња потрошња енергије већа од 4.000 MWh. Предузећа чији представници заврше ову обуку ће бити у позицији да на бази анализе тренутног стања енергетског биланса, донесу аргументоване одлуке у циљу побољшања енергетске ефикасности или имплементације обновљивих извора енергије.

euremnext_logo

Програм има за циљ да унапреди знања и вештине запослених, који већ имају искуство у области енергетике, како би могли да препознају потенцијале за оптимизацију енергетских процеса у својим компанијама и поставе конкретне циљеве, чијом реализацијом ће остварити смањење трошкова пословања.

Током предавања полазници ће добити материјале у виду презентација, теоријске припреме, практичних примера у електронској и штампаној верзији. Сва предавања и материјали су на српском језику.

Садржај чини петнаест обавезних тема о којима ће говорити угледни домаћи предавачи и представници из праксе чиме ће полазници добити увид у практична решења.

На темељу тога полазници израђују, уз менторски надзор, енергетски концепт за своју компанију, који између осталог представља део завршног испита и услов за стицање међународно признатог сертификата “EUREM European Energy Manager.

Планирано је да “EUREMnext” тренинг почне у марту 2019. године. Обука ће бити спроведена у оквиру 15 радних дана, по модулима од по три дана у низу, у периоду од четири месеца.

Предавања ће се одржати у Београду, а о тачној локацији полазници ће бити благовремено информисани. Полазници обуке добијају ручак и кафу током свих дана предавања, а сами организују превоз и смештај.

Обзиром да је едукацијски програм “European EnergyManager” међународни пројекат, сви полазници програма добијају приступ међународној платформи “EUREM”, те могу учествовати на међународним конференцијама у оквиру “EUREM” пројекта и повезивати се са стручњацима из целе мреже.

Број места је ограничен на 12 полазника, па је неопходно да се пријаве предузећа пошаљу у што краћем року, а најкасније до 15. јануара 2019. године. Пријаве се могу слати и електронским путем.

Одлука о одабраним предузећима ће бити донета до 31. јануара 2019. године, и објављена у оквиру интернет представљања Привредне коморе Србије.

Контакт:

Вера Ражнатовић | Т: 011 33 00 995 | Е: vera.raznatovic@pks.rs

Прилози: