Акцизе на електричну енергију – обавеза која отежава пословање

Print Friendly

На седници Одбора Удружења за металну, електро индустрију, руднике метала и металургију ПКС разматране су актуелности у сектору, а једна од главних тема биле су акцизе на електричну енергију.

Како је истакнуто на седници, на иницијативу привредних друштава покреће се поступак измене законске регулативе која се односи на висину акцизе на утрошену електричну енергију. Удео електричне енергије у производњи, односно у формирању цене производа, није занемарљив, тако да акциза представља додатно оптерећење и доводи до повећања цене финалног производа. Ако се томе дода и најава о повећању цене електричне енергије од 20 до 25 одсто, домаћа прерађивачка индустрија ће се наћи у незавидном положају. Пошто се ради о привредним друштвима која су већим делом извозници, повећањем цене основног енергента, њихова конкурентност на иностраном тржишту долази у питање. Ово се превасходно односи на привредна друштва којима је електрична енергија основни енергент и који немају алтернативу коришћења других енергената у производном процесу због специфичности постројења и опреме, указали су представници привреде.

Акцизе на електричну енергију постоје у 27 земаља ЕУ, а у Србији су уведене у законодавни оквир у току 2015. године, на основу препорука ММФ.

Цене електричне енергије за потрошаче који нису домаћинства, друга половина 2017. (ЕУР по KWh)

Цене електричне енергије за потрошаче који нису домаћинства, друга половина 2017. (ЕУР по KWh)

Једна од могућности којима би се олакшало пословање превасходно привредних друштава која су велики потрошачи електричне енергије, је умањење акциза. Алтернативно решење за превазилажење проблема привредници налазе и у увођењу могућности рефакције акцизе на ову врсту енергента.

Учесници састанка су закључили да је потребно формирати радну групу која ће формулисати захтев са предлогом решења овог проблема, водећи рачуна о обавезама које Србија треба да испуни према међународним институцијама. Тако конципиран захтев, који ће представљати заједнички став привредника, биће упућен ресорним министарствима.

Посебан проблем у пословању, како су привредници истакли, представља и повраћај ПДВ, односно несинхронизованост рокова за предају и повраћај ПДВ, што може довести чак и до неликвидности привредног друштва. Такође, привредници су указали и на све алармантнији недостатак кадрова.

pks.rs