Представљање и дискусија о Нацрту закона о социјалном предузетништву

Print Friendly

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Привредна комора Србије, у оквиру Програма јавне расправе о Нацрту закона о социјалном предузетништву, организују округли сто на коме ће бити презентовано предложено законско решење.

Нацртом закона уређују се појам, циљеви и начела социјалног предузетништва, услови за стицање статуса социјалног привредног друштва и социјалног предузетника, права и обавезе социјалног привредног друштва, односно социјалног предузетника, корисници, подстицање развоја социјалног предузетништва, евиденције, надзор и друга питања од значаја за социјално предузетништво.

Округли сто „Представљање и дискусија о Нацрту закона о социјалном предузетништву”, одржаће се у просторијама Привредне коморе Србије и то:

  1. ПКС – РПК Крагујевац, 13. новембра 2018. године, у периоду од 10.00 до 11.30 часова, ул. Др Зорана Ђинђића 10/IV, Крагујевац;
  2. ПКС – РПК Нови Сад, 14. новембра 2018. године, у периоду од 10.00 до 11.30 часова, ул. Народног фронта 10, Нови Сад; (рок за потврду учешћа је 13.11.2018.);
  3. ПКС у Београду, 16. новембра 2018. године, у периоду од 10.00 до 11.30 часова, ул. Ресавска 13-15, Београд; (рок за потврду учешћа је 15.11.2018.);
  4. ПКС – РПК Ниш, 19. новембра 2018. године, у периоду од 11.00 до 12.30 часова, ул. Добричка 2, Ниш; (рок за потврду учешћа је 18.11.2018.);
  5. ПКС – РПК Краљево, огранак у Новом Пазару, 20. новембра 2018. године, у периоду од 10.00 до 11.30 часова, ул. Стевана Немање бб (Зграда културног центра на I спрату), Нови Пазар (рок за потврду учешћа је 19.11.2018.).

Предлози, сугестије и  коментари достављају се Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања попуњавањем Обрасца у прилогу на адресу е-поште: rad.zaposljavanje@minrzs.gov.rs или поштом на адресу: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком: “За јавну расправу о Нацрту закона о социјалном предузетништву”, најкасније до 23.11.2018. године.

Молимо да учешће потврдите електронски на адресу е-поште: milica.pavic@pks.rs.