Обука: “Пласман производа на домаће и европско тржиште: услови и процедуре доласка до Српског и CE знака усаглашености за машине, личну заштитну опрему, електричне и електронске уређаје”

Print Friendly

Привредна комора Србије, у сарадњи са Министарством привреде Републике Србије, Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ) и Институтом за стандардизацију Србије, организује једнодневну обуку за мала и средња предузећа:

“Пласман производа на домаће и европско тржиште: услови и процедуре доласка до Српског и CE знака усаглашености за машине, личну заштитну опрему, електричне и електронске уређаје”

у Суботици, у просторијама ПКС – РПК Севернобачког управног округа, ул. Сенћански пут 15/2, у уторак, 6. новембра 2018. године, са почетком у 11.00 часова.

Обука је намењена пре свега произвођачима који своју робу пласирају на домаће тржиште, извозницима, увозницима и диструбутерима машина, опреме за личну заштиту, електричне и електронске опреме, као и других производа који подлежу техничким прописима који предвиђају постављање Српског или CE знака усаглашености. Такође, на догађај су позвани и представници одговарајућих именованих тела за оцењивање усаглашености ових производа, надлежни инспекцијски органи, као и друге заинтересоване стране.

На обуци ће бити представљена База знања о CE знаку и бесплатна on-line апликација “Провера безбедности производа” коју је развила Привредна комора Србије, затим најновија законска регулатива у вези техничких прописа, пратећи (хармонизовани) стандарди, поступци оцењивања усаглашености као и искуства у примени ових прописа.

Учесници ће имати прилику да поставе питања предавачима Министарства привреде, Института за стандардизацију Србије, Привредне коморе Србије и GIZ и да изнесу проблеме у пословању у овој области, као и предлоге за могућа побољшања.

Молимо вас да своје присуство потврдите најкасније до 12 сати 02. новембра. Контакт особа је Ласло Караи (laslo.karai@pks.rs), тел. 024 553 357 и 065 9555 301.

Прилози: