Нова услуга Агенције за привредне регистре – електронско оснивање једночланог друштва са ограниченом одговорношћу

Print Friendly

После увођења електронске регистрације предузетника, Агенција за привредне регистре (АПР) је увела нову услугу за привредна друштва – електронско оснивање једночланог друштва са ограниченом одговорношћу (д.о.о.).

Ова процедура се у потпуности спроводи интернетом, а осим што искључује долазак пред шалтер или слање докумената поштом, е-регистрација је и јефтинија од регистрације са папирима. Наиме, грађани ову нову, електронску услугу треба да плате искључиво платном картицом, а накнада је за 1.400 динара мања од оне која се плаћа за “папирну” регистрацију.

Будући привредник, прво, треба да приступи систему за централизовано пријављивање корисника Агенције за привредне регистре где је потребно да изради свој кориснички налог, или уноси своју адресу електронске поште и лозинку, уколико је већ регистрован као корисник система.

Подносилац е-пријаве може да буде члан друштва, односно оснивач који је домаће или страно физичко лице, или домаће правно лице које може поднети интернетом пријаву посредством свог регистрованог заступника, одн. пуномоћника.

Е-пријава за оснивање подноси се тек када се попуне сва обавезна поља у апликацији, а плаћање накнаде могуће је извршити Visa, MasterCard или Dina платном картицом.

Е-пријава мора да буде потписана квалификованим електронским потписом којим се, такође, потписују и сва документа која се прилажу уз пријаву. Сва приложена документа морају бити израђена у форми е-документа, потписаног е-потписом члана друштва, или у облику дигитализованог акта чија је истоветност оригиналу потврђена квалификованим е-печатом или квалификованим е-потписом јавног бележника, у складу са  прописима који уређују електронски потпис и електронски документ.

Да ли су испуњени услови за регистрацију назива друштва, те да ли су подаци из пријаве усклађени са подацима наведеним у приложеној документацији, регистратор проверава у поступку регистрације, након подношења регистрационе пријаве. Стога, подносилац пријаве треба да, претходно, провери да ли је жељени назив друштва слободан, да изабере одговарајућу шифру делатности која ће бити пријављена регистру као претежна делатност, као и да провери да ли су подаци унети у апликацију истоветни са подацима из приложених докумената.

Захваљујући једношалтерском систему регистрације, и подносилац који се одлучио за регистрацију преко интернета, користиће све погодности овог система. Са подношењем е-пријаве за регистрацију оснивања, истовремено се подноси пријава за доделу ПИБ-а и ПДВ евидентирање, али се достављају и ПИО фонду подаци за члана друштва који заснива радни однос у привредном друштву.

Сва питања се могу упутити и Инфо-центру АПР телефоном бр. 011 20 23 350, или на адресу електронске поште: drustva@apr.gov.rs, док се за помоћ око система за централизовано пријављивање корисника и попуњавања е-пријаве грађани могу обратити техничкој подршци АПР на електронску адресу: sd@apr.gov.rs.