Позив за учешће у 25. Међународном привредном сајму “PANAIR” у Тирани

Print Friendly

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије вас позивају да учествујете у 25. Међународном привредном сајму “PANAIR” који се одржава у Тирани, од 21. до 24. новембра 2018. године.

Трошкови партиципације за учешће излагача на предметном сајму у оквиру националног штанда износи 1.090,00 евра у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

PANAIR

Попуњену, потписану, оверену и скенирану пријаву потребно је да доставите до петка 19. октобра до 16:30 часова, а шаље се електронском поштом на адресу: region@pks.rs.

Скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, када прибавите, доставите електронском поштом на адресу: region@pks.rs.

Оригинал Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за регионалну сарадњу и Коморски инвестициони форум (за Марка Мандића).

За све потребне информације на располагању су вам Александар Радовановић, руководилац Центра за регионалну сарадњу и Коморски инвестициони форум (066/875-1248; aleksandar.radovanovic@pks.rs) и Марко Мандић, самостални саветник у Центру за регионалну сарадњу и Коморски инвестициони форум (066/875-1259; marko.mandic@pks.rs).