Обавезна регистрација е-поште код АПР од 01.10.2018.

Print Friendly

Поштована | Поштовани,

Подсећамо Вас на обавезу на основу Закона о изменама и допунама закона о привредним друштвима (Службени гласник Р. Србије 44/2018.), пошто је потребно ускладити пословање и акта са изменама и допунама Закона о привредним друштвима.

У складу са чланом 21. Закона о привредним друштвима, привредна друштва дужна су да имају адресу за пријем електронске поште и да исту пријаве (региструју) код Агенције за привредне регистре.

Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама закона о привредним друштвима 08. јуна ове године, поседовање адресе електронске поште (e-mail адресе) и регистрација овог податка постале су обавеза, а до сада је то била могућност (право). Члан којим је уређена обавеза регистрације адресе е-поште почиње да се примењује од 01. октобра 2018. године.

Субјекти који до сада нису регистровали адресу за пријем електронске поште, имају рок од годину дана да изврше регистрацију, од дана почетка примене измена и допуна Закона.

Пријава се врши достављањем попуњене регистрационе пријаве поштом на адресу Агенције за привредне регистре:

Агенција за привредне регистре
Бранкова 25
11000 Београд

Документација се може предати и лично на шалтеру Агенције или неке њене испоставе.

Пријава адресе e-поште је бесплатна.

Пријава се састоји од опште пријаве и Додатка 31 за привредна друштва, односно опште пријаве и Додатка 16 за предузетнике.

Предметни обрасци су доступни посредством интернет представљања Агенције за привредне регистре (општа пријава за привредна друштва, општа пријава за предузетнике, Додатак 16, Додатак 31).

У општој пријави потребно је:

  • уписати назив привредног друштва|радње;
  • уписати матични број привредног друштва|радње;
  • одабрати начин доставе решења о регистрацији податка о адреси е-поште;
  • уписати податке о подносиоцу пријаве.

На другој страници обрасца пријаве, у списку додатака, треба означити додатак: ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА/ИНТЕРНЕТ АДРЕСА.

Одштампана пријава се потписује на првој страници, при дну, на означеном месту. Додатак се не потписује.

У Додатку 31, односно Додатку 16 за предузетнике, потребно је:

  • означити поље уз: Уписује се: у секцији АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ и
  • у поље Е-пошта: уписати адресу е-поште организације, која ће бити приказана у ел. верзији Регистра доступној интернет посредством.