Обавезно пријављивање складишног и пословног простора Пореској управи

Print Friendly

Порески обвезници су дужни да Пореској управи достављају податке о свим складишним, односно пословним просторијама у којима обављају делатност као и да уредно пријављују евентуалне измене тих података, почев од 27. августа 2018. године.

То је једна од новина прописана Законом о пореском поступку и пореској администрацији и то чланом 25. по коме су порески обвезници дужни да Пореској управи доставе податке, као и касније измене података о свим пословним просторијама у којима складиште, односно смештају добра, као и о свим просторијама у којима обављају регистровану делатност.

То могу учинити искључиво електронским путем преко портала е-ПОРЕЗИ.

Порески обвезници су у обавези да Пореску управу уредно обавештавају  о свим евентуалним изменама података и то пре почетка коришћења просторија у којима складиште, односно смештају добра, као и коришћења просторија у којима обављају регистровану делатност.

Непоступање пореских обвезника по члану 25. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, односно непријављивање Пореској управи, продајног, складишног, односно смештајног простора, у којима се смештају добра, односно врши промет, представља кривично дело недозвољеног складиштења робе, сходно члану 176а. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Роба која се затекне у просторијама које нису пријављене Пореској управи, биће одузета.

Такође, обвезник може бити и прекршајно одговоран сходно члану 179. Закона о пореском поступку и пореској администрацији уколико не поступи у складу са чланом 25. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

poreskauprava.gov.rs