Završna konferencija “LaborNet” projekta | Saopštenje za javnost

Print Friendly

Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Severnobanatskog upravnog okruga iz Kikinde, kao vodeći partner projekta “Labour Mobility Network in the Cross-border Area” (eMS-kod: RORS 5), finansiranog sredstvima Interreg IPA CBC programa Rumunija – Srbija, u saradnji sa projektnim partnerima, Trgovinsko-industrijskom i poljoprivrednom komorom Županije Timiš iz Temišvara (Rumunija) i gradskom upravom grada Kikinda, počela je sprovođenje Projekta 16. maja 2017. godine.

Posle svih aktivnosti izvršenih tokom 14 meseci projektnog sprovođenja, vodeći partner, u skladu sa utvrđenim planom, 18. jula 2018. godine organizuje završni skup, u prostorijama PKS – RPK Severnobanatskog upravnog okruga, na adresi: Trg srpskih dobrovoljaca 48, Kikinda; sa početkom u 12 sati.

Ova završna konferencija će okupiti sve polaznike obuke učenja rumunskog jezika i tom prilikom će polaznicima drugog ciklusa Obuke svečano biti uručene diplome za pohađanje kursa i polaganje završnog ispita Obuke. Nakon toga će projektni partneri iz Temišvara predstaviti štampano izdanje Priručnika koji sadrži i rumunsko-srpski rečnik sa 1000 reči i pojmova, korisnih u komunikaciji između poslodavaca, zaposlenih, investitora i svih onih koji međusobno sarađuju u prekograničnom području Rumunija – Srbija.

Istovremeno ćemo dodelom diploma-zahvalnica zahvaliti svim licima, preduzećima, medijima i institucijama koji su učestvovali u aktivnostima ovog projekta i pomogli njegovo sprovođenje.

Pozivamo Vas da prisustvujete Završnoj konferenciji projekta “LaborNet” i molimo da učešće prijavite porukom na adresu e-pošte: rpk.kikinda@pks.rs.

Bitno je istaći niz rezultata koji su do sada ovim projektom ostvareni.

Od kraja novembra 2017. godine, do kraja aprila 2018. godine, održano je 26 modula sa više od 200 časova obuke učenja rumunskog jezika, a koje je u četiri grupe (A i B u prvom ciklusu obuke i C i D u drugom) pohađalo 79 lica, od kojih je 68 lica prisustvovalo obuci u celosti, položilo završni ispit i kojima su uručene diplome o završenoj obuci i stečenom znanju. Više od 85% polaznika obuke je steklo pravo na diplomu.

Tokom februara i marta 2018. godine održana su 3 treninga trenera koje je pohađalo 12 lica. Nakon toga, treneri su sa predstavnicima Komore i drugim angažovanim licima, tokom marta i aprila 2018. godine, održali 15 info-časova u srednjim školama i za nezaposlena lica. Ovim info-časovima prisustvovalo je više od 300 srednjoškolaca i više od 60 nezaposlenih lica.

Održana su i dva Sajma zapošljavanja – jedan oktobra 2017. godine u Kikindi, u Srbiji, a drugi marta 2018. godine u Temišvaru, Rumunija. Ovim sajmovima prisustvovalo je oko 300 nezaposlenih (više od 250 u Kikindi i 34. u Temišvaru) i više od 40 poslodavaca (oko 20 u Kikindi i više od 20 u Temišvaru).

Otvorena su i dva informativna centra; jedan krajem januara 2017. godine u Temišvaru, a drugi početkom maja 2018. godine u Kikindi. Ovi info-centri namenjeni su boljem informisanju nezaposlenih, poslodavaca, investitora i dr. činilaca tržišta rada u prekograničnom području.

Od posebnog značaja je i pokretanje niza pitanja iz oblasti saradnje dve zemlje, Srbije i Rumunije, u oblasti regulisanja angažovanja radne snage, usvajanja i ratifikovanja propisa koji određuju prava zaposlenih iz Srbije na području Rumunije. Takođe, naglašena je i potreba za celodnevnim (24 sata) radom graničnog prelaza Nakovo – Lunga, svih sedam dana u nedelji. Istovremeno, ovo je posredno uticalo na zainteresovanost, i za dualni sistem obrazovanja, i za preduzimanje mera poslodavaca u Srbiji za sprečavanje odliva domaće radne snage, u koje spadaju i strani investitori koji imaju preduzeća i na našem području. Promovisane su investicione mogućnosti na području Grada Kikinda i prisutnim preduzećima iz Rumunije je upućen poziv za investiranje.

Jedan od značajnijih ciljeva projekta postignut je osnivanjem virtuelne mreže za zapošljavanje, koju čine firme sa područja Temišvara, odnosno Županije Timiš, komore učesnice, lokalne samouprave, nacionalne službe za zapošljavanje iz obe zemlje i druge organizacije i institucije koje su pristupile ovoj virtuelnoj mreži i bile potpisnice Inicijative o osnivanju mreže podrške zapošljavanju (“LABOR-NET”).

Obuku učenja rumunskog jezika uspešno je završilo 68 naših sugrađanki i sugrađana, od kojih je 15, tada nezaposlenih lica, zasnovalo radni odnos već nedugo nakon obuke. Nekima od njih prilikom zapošljavanja doprinelo je novostečeno znanje, a nekima i samopouzdanje stečeno tokom obuke. Sajmovi zapošljavanja su doprineli da se tražioci zaposlenja i poslodavci iz Srbije i Rumunije direktno upoznaju i dodatno informišu o tržištu radne snage u pograničnom području.

Zahvaljujemo se na učešću i doprinosu u sprovođenju Projekta svim polaznicima obuke učenja rumunskog jezika, sa željom da se tražioci zaposlenja u što kraćem periodu zaposle i ostanu naše sugrađanke i sugrađani.