Актуелни јавни позиви и конкурси, са роковима

Print Friendly

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ – тачка1. Пошумљавање – подизање нових шума и тачка 3. Унапређивање расадничке производње
Рок: 31. август 2018.

Национална служба за запошљавање
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У 2018. ГОДИНИ
Рок: 11. септембар 2018.

Развојна агенција Србије
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ КОНКУРЕНТНОСТИ, ПРОДУКТИВНОСТИ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ ММСПП У 2018. ГОДИНИ
Рок: 30. септембар 2018.

Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ
Рок: 31. децембар 2018.

Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
Рок: 31. децембар 2018.

Национална служба за запошљавање
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 30. новембар 2018.

Национална служба за запошљавање
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ
Рок: 30. новембар 2018.

Национална служба за запошљавање
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У 2018. ГОДИНИ
Рок: 30. новембар 2018.

Национална служба за запошљавање
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА У 2018. ГОДИНИ
Рок: 30. новембар 2018.

Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине
Назив: КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КРЕДИТА НАМЕЊЕНИХ ФИНАНСИРАЊУ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ПРЕДУЗЕТНИЦАМА И ЖЕНАМА ОСНИВАЧИМА МАЛИХ ПРЕДУЗЕЋА КОЈЕ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ МАЊЕ ОД ТРИ ГОДИНЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Рок: 31. децембар 2018.

Министарство привреде
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 31. децембар 2018.

Министарство привреде
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 31. децембар 2018.

Развојни фонд Војводине
Назив: КОНКУРСИ РАЗВОЈНОГ ФОНДА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:

  • Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања;
  • Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства;
  • Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства;
  • Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма;
  • Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма.

Рок: 31. децембар 2018.