Саопштење за јавност о резултатима “LaborNet” пројекта у четвртом кварталу спровођења

Print Friendly

Привредна Комора Србије – Регионална привредна kомора Севернобанатског управног округа из Кикинде, као водећи партнер пројекта “Labor mobility network in the cross-border area” (“Мрежа подршке мобилности радне снаге у прекограничној области”, “Rețea pentru mobilitatea forței de muncă în zona transfrontalieră”), eMS ознаке: RORS5, финансираног средствима Interreg – IPA CBC програма прекограничне сарадње Румунија – Србија, у сарадњи са пројектним партнерима Трговинско, индустријском и пољопривредном комором из Темишвара и Градом Кикинда, почела је спровођење овог пројекта дана 16. маја 2017. године.

Након пројектних активности извршених током првих девет месеци, водећи партнер је почетком четвртог извештајног периода, који траје од 16. фебруара до 15. маја 2018. године, наставио спровођење како је пројектним планом и предвиђено.

Током фебруара 2018. године, уз помоћ и подршку Националне службе за запошљавање – филијала Кикинда, користећи плаћене огласе у медијима и медијску подршку др. медија у којима нису плаћени огласи, извршено је информисање незапослених лица о обуци учења румунског језика за незапослена лица.

За обуку је прихваћен и већи број полазника од планираних 30, тако да је обуку започело 39 лица, дана 07. марта 2018.године, а завршило је 33 лица, дана 19. априла 2018. године, са посебним успехом како је и потврђено завршним тестовима. Свим лицима која су завршила обуку биће додељени сертификати о успешно завршеном курсу учења румунског језика, као што је то учињено и са полазницима прве две групе, дана 07. марта 2018. године, када је уприличена свечана додела диплома. Организовано је 13 модула румунског језика за обе групе, 12 модула за обе групе и то сваку засебно и 13. за обе групе заједно, тако да су сви полазници похађали више од 50 часова учења и тестирања знања румунског језика по групи, односно укупно 100 часова на 25 модула учења румунског језика.

Редовна квартална конференција за штампу одржана је 07. марта 2018. године.

У периоду од 16. фебруара до 15. марта одржана су и два дводневна тренинга тренера, један (други од три укупно) дана 19./20. фебрура 2018. године, а други (трећи од укупно три) дана 05./06. марта 2018. године. Ове обуке/тренинге тренера прошло је 12 (тада*) незапослених лица, *јер је више њих у међувремену нашло запослење.

Након тих тренинга, а током трајања обуке/учења румунског језика организован је и Сајам запошљавања у Темишвару, дана 21. марта 2018. године, којем су присуствовали 34 незапослена лица из Републике Србије, представници ПКС – РПК Севернобанатског управног округа, Градске управе Кикинда, Националне службе за запошљавање Републике Србије – филијала Кикинда, као и више од двадесет послодаваца, представника коморског система, државних институција и велики број медија из Румуније.

У периоду од 16. марта до краја априла 2018.године, одржано је петнаест инфо-часова за средњошколце и незапослена лица. Планирано је да буде укупно дванаест инфо-часова, од тога осам за средњошколце и четири за незапослена лица, како би укупно 200 средњошколаца и 50 незапослених лица присуствовало инфо-часовима, које су спроводили представници ПКС – РПК Севернобанатског управног округа и лица која су учествовала у тренингу тренера тј. била полазници те обуке. Због великог интересовања, одржано је једанаест инфо-часова за средњошколце, којима је присуствовало око тристотине учесника и четири инфо-часа за незапослене, којих је било преко шездесет.

Током априла (17. априла 2018. године) одржан је још један, обавезујући, састанак чланова пројектног тима, ради замене пројектног координатора румунског партнера и због договора око преосталих активности на Пројекту. На основу тог договора, крајем овог квартала са радом ће, званично у петак, 11. маја 2018. године, почети Инфо-центар у кикиндској у Градској кући, на Тргу српских добровољаца бр. 12, у канцеларији бр. 73. Заинтересовани ће моћи да добију све релевантне информације у вези са пословним контактима Града Кикинда са партнерима и привредницима из Румуније, а у циљу што бољег повезивања заједничких инвестиционих потреба прекограничних партнера. Циљ Града Кикинда је да радом Инфо-центра потенцијалним инвеститорима, који раде у западним румунским жупанијама предочи додатне пословне могућности наше средине, а пре свега потенцијал за пренос недостајућих производних капацитета код нас.