Јавни позив за обуку сертификованог консултанта за дигитализацију

Print Friendly

Процес дигитализације препознат је као кључни глобални тренд у светског економији. Дигитализација није само процес трансформације друштва и привреде у целини, већ и неопходан предуслов опстанка предузећа на домаћем и глобалном тржишту. Примена савремених и иновативних технолошких решења, заснованих на ИКТ-у, данас је један од основних инструмената за побољшање конкурентности, продуктивности и ефикасности економије у целини.

Као одговор на изазове глобалног тренда дигитализације, Привредна комора Србије донела је одлуку да оснује CENTAR ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU д.о.о. Овај Центар ће омогућити да се на ефикасан и транспарентан начин одговори на све изазове дигитализације привреде, кроз образовање, саветовање, као и стварање стратешких партнерстава са носиоцима технологија, са једне стране, и предузећима која би у свом пословању примењивала ова решења, са друге. Пројекат оснивања и развоја Центра за дигиталну трансформацију је подржан од стране GIZ – Немачке организације за међународну сарадњу, као и аустријске привредне коморе – WКО.

Један од првих корака ка успостављању модела подршке дигиталној трансформацији, пре свега малих и средњих привредних друштава, је стварање мреже консултаната са знањем и искуством у процесима везаним за дигитализацију целокупног пословања. Управо зато, у оквиру Пилот пројекта Обука и сертификација консултаната за дигиталну трансформацију, Центар за дигиталну трансформацију Привредне коморе Србије, у сарадњи са GIZ и WКО, упућује Јавни позив свим заинтересованим полазницима обуке за Сертификованог консултанта за дигитализацију. Овај позив се односи на све пословне консултанте који својим знањем и радом треба да постану партнери српској привреди у процесу трансформације пословања у условима дигиталне револуције, којој смо сви сведоци.

Детаљне информације о овом Јавном позиву доступне су на интернет адреси: http://www.pks.rs/Digitalizacija.aspx