Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме

Print Friendly

Обавештавамо Вас да је Министарство привреде Републике Србије расписало Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме.

Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (у даљем тексту: Развојна агенција) и одабраним пословним банкама и лизинг компанијом:

 • БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Београд;
 • CRÉDIT AGRICOLE БАНКА СРБИЈА, а.д. Нови Сад;
 • ХАЛКБАНК, Београд;
 • EUROBANK а.д. Београд;
 • PROCREDIT БАНКА а.д. Београд;
 • RAIFFEISEN LEASING д.о.о. Београд.

Укупнo расположива средства за реализацију Програма износе 556.322.062,70 динара.

Општи циљ Програма јесте јесте јачање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања и интернационализације, као и креирање нових радних места кроз инвестиције у набавку производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара (у даљем тексту: производне опреме) и то:

 • нове производне опреме и/или машина;
 • транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта;
 • нових делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара.

Средства за реализацију Програма се не могу користити за:

 • порез на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ);
 • покривање трошкова који су у вези са набавком опреме као што су: царински и административни трошкови, трошкови транспорта, шпедиције, складиштења и манипулације, монтаже и инсталирања опреме, обуке и др.;
 • покривање трошкова који су у вези са одобравањем и спровођењем банкарског кредита, односно финансијског лизинга, као што су трошкови: обраде захтева, камате, трошак кредитног бироа за корисника, уписа залоге у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), осигурања покретности, курсних разликa и сл.;
 • рефундацију средстава за већ набављену (авансирану, плаћену или испоручену) опрему;
 • зајмове и рате за отплату кредита, као и за репрограм кредитa;
 • остале трошкове који нису у складу са наменом Програма.

Корисници бесповратних средстава

Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:

 • правна лица, регистрована у АПР као привредна друштва или задруге, која су разврстана на микро или мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13) према финансијским извештајима за 2016. годину, као и
 • предузетници регистровани у АПР.

Остале информације о Јавном позиву и неопходна конкурсна документација доступни су посредством интернет представљања Министарства: www.privreda.gov.rs и Развојне агенције: www.ras.gov.rs.