Нацрти закона, Министарство финансија

Print Friendly

Обавештавамо Вас да је Министарство финансија припремило текст Нацрта Закона о изменама и допунама Закона o пореском поступку и пореској администрацији и текст Нацрта Закона о изменама и допунама Закона o ПДВ.

Нацрти Закона су објављени у интернет порталу Министарства финансија у делу “јавне расправе”: http://www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=1580.

Напомињемо да Привредна комора Србије није званично обавештена о предметним изменама пре самог објављивања јавне расправе.

У циљу информисања пословне заједнице о наведеним изменама закона као и могућности да пословна заједница учествује у креирању законских решења у прилогу вам достављамо:

  • Информацију стручне службе ПКС у вези са предложеним изменама Закона о пореском поступку и пореској администрацији;
  • Образложење Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, са анализом ефеката и прегледом измењених одредби закона;
  • Текст Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији;
  • Информацију стручне службе ПКС у вези са предложеним изменама Закона о ПДВ;
  • Образложење Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о ПДВ, са анализом ефеката и прегледом измењених одредби Закона;
  • Текст Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о ПДВ;
  • Формулар за достављање коментара на Нацрте закона.

Молимо Вас да коментаре на достављене текстове Нацрта закона доставите до петка 30. марта 2018. године, до 9 часова, у формулару који вам достављамо у прилогу, на е-адресу: rpk.kikinda@pks.rs