Саопштење за јавност о резултатима “LaborNet” пројекта у току првих шест месеци спровођења

Print Friendly

Привредна Комора Србије – Регионална привредна комора Севернобанатског управног округа из Кикинде, као водећи партнер пројекта “Labour Mobility Network in the Cross-border Area” (e-MS код: RORS 5), финансираног средствима INTERREG IPA CBC Румунија – Србија програма прекограничне сарадње, у сарадњи са пројектним партнерима: Трговинско-индустријском и пољопривредном комором жупаније Тимиш из Темишвара (Румунија) и градском управом Града Кикинда, почела је спровођење Пројекта дана 16. маја 2017. године.

Након почетних, припремних активности, промотивним конференцијама започето је информисање јавности, најпре у Кикинди дана 25. јуна 2017. године, а потом 27. јула 2017. године у Темишвару, у просторијама Трговинско-индустријске и пољопривредне коморе жупаније Тимиш. Конференције су имале значајну медијску и пажњу стручне јавности – чак и медији националног нивоа су се одазвали позиву и извештавали о Пројекту, који је од посебног интереса за обе земље.

Након лета су почеле припреме за обимније пројектне активности, од којих су прве биле у понедељак, 23. октобра 2017. године. Један од циљева тада одржане “Конференције о запошљавању”, био је и стварање тзв. “Мреже за запошљавање” (“Labour Network”) у граничном подручју. Сви учесници, којих је било више од тридесет и пет, од којих двадесет и пет румунских привредника и представника институција, подржало је формирање “Мреже за запошљавање”, потписавши иницијативу за оснивање, истовремено разговарајући о стању тржишта радне снаге у Румунији и у Србији. Послодавци из Румуније су упознати са тржиштем рада, са нашим прописима и реалним препрекама у ангажовању радне снаге из Србије у Румунији, о повољностима инвестирања у Србији, Севернобанатском управном округу, граду Кикинди, којима се могу превазићи. Скупу су присуствовали и представници градске управе Кикинда, Севернобанатског управног округа, Националне службе за запошљавање – филијале Кикинда, Регионалног центра за развој Банат из Зрењанина, Привредне коморе Србије и други.

Конференција је настављена у уторак, 24. фебруара 2017. године. Након завршног дела Конференције, започео је Сајам запошљавања, у којем су учествовали представници двадесет једног послодавца из Румуније (BOSH, GRAFOPRINT, MODA-TIM, HOTEL COMPLEX ZEFIR, ROSSINI SLEEVE TECHNOLOGIES, PROFI…), три послодавца из Србије (LE BELIER LIVNICA KIKINDA, ZOPPAS INDUSTRIES SERB, ŠOLE), више од три стотине незапослених лица и представника српских и румунских служби за запошљавање, комора из Севернобанатског управног округа и Жупаније Тимиш и више од десет ТВ/радио станица из Србије и Румуније.

У наставку пројекта “Labour Mobility Network in the Cross-border Area” предстоји још низ активности које незапосленим лицима треба да дају компаративне предности приликом запошљавања и да обезбеде информације о тржишту рада у граничном подручју.

Крајем новембра 2017. године нас очекује обука тридесет незапослених лица за знање румунског језика, да би се фебруара 2018. године наставило са обуком тридесет нових лица.

У пролеће 2018. године биће организован и Сајам запошљавања у Темишвару, у којем ће, у оквиру Пројекта, око педесет лица са подручја града Кикинда бити у прилици да присуствују.

Након тога следи почетак рада и две инфо-станице у циљу информисања незапослених лица и послодаваца, једне у темишварској комори, а друге у градској управи Кикинда.

У наредном периоду развијаћемо пројектна достигнућа, са фокусом на обезбеђивање могућности стицања тражених знања за незапослена лица, посебно за угрожене категорије младих и жена, којима би стекли компаративну предност приликом запошљавања.