Održana konferencija “Made in Banat” projekta

Print Friendly

U četvrtak, 27. februara 2014. godine, sa početkom u 12 sati, u Regionalnoj privrednoj komori Kikinda održana je Konferencija sa ciljem predstavljanja javnosti “Made in Banat” projekta i formiranja Prekogranične mreže za ekonomsku saradnju.

Pored projektnih partnera, Konferenciji su prisustvovali: Nemanja Đukić, član Opštinskog veća zadužen za privredu i energetsku efikasnost; Saša Tanackov, sekretar Sekretarijata za lokalni ekonomski razvoj i turizam; Jelena Rodić, stručna saradnica za marketing i promociju Opštine Kikinda; Jelena Rajkov, predstavnica Opšteg udruženja preduzetnika Kikinda; Bojana Kerkez, vlasnica s.z.r. “I & I socks”; Dragana Mijailović, preduzetnica; Albert Kanalaš, predstavnik s.z.r. “Ljiljina supica”; Milan Brkin, direktor d.o.o. “Metalotehnika group”; Milan Avdalović, vlasnik s.z.r. “Gaucho”; Sandra Stanković, ikonopisac; Mirna Rackov, vlasnica s.z.r. “Maca papučarica”, novinari televizije “VK”, televizije “Rubin”, lokalnih radio stanica, štampanih medija i dr.

Sprovođenje projekta “Made in Banat”, u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, započelo je 2. novembra 2013. i trajaće 18 meseci, do 1. maja 2015. godine. Projekat “Made in Banat” nastao je iz potrebe da se podrži razvoj konkurentnosti privrede u istorijskom Banatu, podsticanjem proizvodnje i promovisanjem kvalitetnih prepoznatljivih regionalnih proizvoda i usluga žigom “Made in Banat” i stalnog nastojanja projektnih partnera da pomognu povećanju opšte konkurentnosti privrede u pograničnom regionu.

Opšti cilj Projekta je povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, proizvođača regionalnih prepoznatljivih proizvoda i pružalaca regionalnih specifičnih usluga, u Rumuniji i Srbiji.

Na kraju Konferencije, formirana je Prekogranična mreža za ekonomsku saradnju i potpisani Sporazumi o saradnji između partnera Projekta, a Mreži mogu pristupiti i proizvođači regionalnih prepoznatljivih proizvoda, pružaoci regionalnih specifičnih usluga, nevladine organizacije, institucije lokalne javne administracije i dr. koji mogu doprineti uspešnom sprovođenju Projekta.