Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ

Print Friendly

Обавештавамо вас да је Пореска управа у свом интернет представљању објавила
Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ
у складу са Правилником о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ, који је објављен у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 90/2017, који почиње да се примењује 1. јула 2018. године.