Семинар: “Припрема за имплементацију аутоматизованог увозног и извозног система”

Print Friendly

Привредна комора Србије у сарадњи са Управом царине Србије организује семинар:

“Припрема за имплементацију аутоматизованог увозног и извозног система”,
21. фебруара 2018. године, са почетком у 11 сати, у Привредној комори Србије.

Управа царина Републике Србије, у циљу процеса даље модернизације, спроводи пројекат: “Техничка помоћ за успостављање институционалног оквира за имплементацију аутоматизованог увозног система (AIS) и извозног система (AES)”, који се финансира средствима предприступних фондова ЕУ (IPA 2013).

Сврха пројекта јесте стварање услова за имплементацију аутоматизованих система увоза (AIS) и извоза (AES), што значи увођење беспапирног увозног и извозног поступка који значајно олакшавају и унапређују пословање привредних субјеката.

Спровођење овог пројекта Управе царина Републике Србије обезбедиће три резултата:

  • припрему законодавних и организационих услова за примену AIS (ICS), AES (ECS) и система управљања царинским одлукама, као неопходних за ефикасну размену информација између пословне заједнице, Управе царина Републике Србије и других европских администрација;
  • примену модернизоване ИТ инфраструктуре и алата управљања ИТ ресурсима Управе царина;
  • унапређење квалитета сервиса који Управа царина пружа пословној заједници и то кроз модернизацију и јачање сопствених административних и оперативних капацитета;
  • брже и ефикасније пословање за увознике и извознике, што им обезбеђује конкурентнији положај на глобалном тржишту.

Семинар је намењен привредним друштвима која се баве спољнотрговинским пословањем, шпедицијама, као и царинским агентима. На семинару ће о увођењу аутоматизованих система увоза и извоза говорити представници Управе царина Републике Србије и експерти ангажовани на пројекту.

Постепено увођење аутоматизованих система увоза и извоза ће условити значајне промене у пословању предузећа, због чега је неопходно да се пословна заједница благовремено упозна са предстојећим новинама у царинском пословању.

Семинар ће бити одржан 21. фебруара 2018. године са почетком у 11 сати, у Привредној комори Србије, ул. Ресавска 15, у сали у приземљу.

Семинар је без котизације, а пријаву учешћа је потребно доставити до 20. фебруара на адресу е-поште: bojana.ruzic@pks.rs. За додатне информације можете се обратити Бојани Ружић, вишој саветници у Центру за привредна питања, тел. 011/3304-517.

Прилози: