Јавна расправа о Нацрту закона о накнадама за коришћење јавних добара

Print Friendly

Обавештавамо вас да је Министарство финансија објавило позив за учешће на јавној расправи о  Нацрту закона о накнадама за коришћење јавних добара, која се спроводи у периоду од 3. јануара до 28. фебруара 2018. године.

Привредна комора Србије обратила Министарству финансија,  дописом бр. 22-1/6 од 7. априла 2017. године, са иницијативом  да се представник ПКС укључи у Радну групу за израду Нацрта закона о накнадама за коришћење јавних добара.

Министарство финансија је дописом бр. 011-00-274/2017-04 од 12. априла 2017. године, обавестило Привредну комору Србије да ће бити благовремено информисана о одржавању састанка Радне групе на припреми Предлога нацрта закона, како би делегирала свог представника.

Након тога, Министарство финансија се више није обраћало ПКС ради укључивања представника и Нацрт закона сачињен је у саставу Радне групе у чији рад није била укључена Привредна комора Србије.

Привредна комора Србије позива све заинтересоване чланице да узму учешће у јавној расправи и да своје примедбе, предлоге и сугестије доставе путем електронске поште, на адресу rpk.kikinda@pks.rs до 30.01.2018. године у приложеном обрасцу, како би стручне службе Привредне коморе Србије исте детаљно размотриле и проследиле надлежном Министарству.