Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекaта за IPARD подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, набавку нове опреме, машина и механизације

Print Friendly

Поштованe | Поштовани,

Обавештавамо Вас да је 25. децембра 2017. године, расписан Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројеката за IPARD подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, набавку нове опреме, машина и механизације, који има следеће услове:

 • Рок за подношење: од 26. децембра 2017. године до 26. фебруара 2018. године;
 • Укупан износ средстава: 1.000.000.000,00 (милијарда) динара;
 • Корисници:
  – Физичка лица – носиоци пољопривредног газдинства;
  – Предузетници;
  – Задруге;
  – Мала и средња привредна друштва (мање од 250 запослених и промет мањи од 50 милиона евра годишње).
  Напомене: програм није намењен великим привредним друштвима; онима који имају нпр. мање од 2 ha земље и одређеног броја грла стоке, као ни онима који су у стечају, ликвидацији или блокади дуже од тридесет (30) дана.
 • Јавна подршка – ће износити од 50-60% укупно прихватљивих трошкова (65% за младе пољопривреднике); максималан износ јавне подршке може бити до 1.500.000,00 евра);
 • Списак прихватљивих трошкова – у прилогу;
 • Списак потребне документације и услови Конкурса – у прилогу;
 • Додатне информације су објављене у оквиру интернет представљања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Управе за аграрна плаћања, а могу се добити и посредством телефона број: 011/260-79-60 или 011/260-79-61 (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде) и 011/30-20-100 или 011/30-20-101 (Управа за аграрна плаћања).

Ово је само део прве од три мере, које би према IPARD 2014.-2020. требало спровести. Према најавама, у 2018. години се очекују наставак ове прве мере и Мера 3. Инвестиције у физичку имовину у вези са прерадом и маркетингом пољопривредних производа и производа рибарства.

IPARD

План за 2018. годину

 • Мера 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (куповина нових трактора):
  Вредност: 555.761.895,00 динара;
  Расписивање: 04.01.2018. године;
  Рок за предају: од 04.01. до 26.02.2018. године.
 • Мера 3 – Инвестиција у физичку имовину у вези са прерадом и маркетингом пољопривредних произовда и производа рибарства (куповина нове опреме):
  Вредност: 1.184.076.308,00 динара;
  Расписивање: 01.03.2018. године;
  Рок за предају: од 01.03.2018. до 30.04.2018. године.
 • Мера 1 – Инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава (изградња објеката, куповина нове опреме и механизације укључујући тракторе):
  Вредност: 2.915.976.278,00 динара;
  Расписивање: јун 2018. године;
  Рок за предају: од јуна до августа 2018. године.
 • Мера 3 – Инвестиција у физичку имовину у вези са прерадом и маркетингом пољопривредних производа и производа рибарства (изградња објеката, куповина нове опреме)
  Вредност: 2.675.912.833,00 динара;
  Расписивање: јун 2018. године;
  Рок за предају: од јуна до августа 2018. године.

Након овога би требало да уследи Мера – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања (директно везано за подршку руралном туризму).

IPARD – Додатне информације

 • Укупна средства програма износе 175 милиона евра до 2020. године;
 • Током 2018. године располагаће се са око 50 милиона евра од претходно наведеног износа;
 • За прве од ових активности ЕУ обезбеђује 75% износа, а остатак је из буџета Републике Србије;
 • Од подносиоца пројектне пријаве се очекује да има средства да реализује пројекат за чије одобрење конкурише;
 • Инвестиција не сме бити започета пре него што је пројекат одобрен;
 • Када се пројекат одобри и реализација започне не сме се одступати од пројекта који је приложен на одобрење;
 • Обавеза је прихватити све контроле које IPARD упућује, како током пројектног спровођења, тако и током трајања инвестиције (период од пет година);
 • Минимални рок трајања сваке инвестиције је пет година. Корисник је дужан да у том периоду одржи инвестицију (не сме да отуђи објекат или машине, нити да им мења намену), уколико поступи другачије мора да врати добијена средства;
 • Рефундација се врши у тачно одређеним процентима, по правилу одједном, али код захтевнијих пројеката може и парцијално;
 • Котроле су следеће:
  – Прва (често називана и “Нулта”) је у фази одобравања пројекта, када се проверава да ли је можда већ започет пројекат/инвестиција (што није дозвољено);
  – Друга је пре исплате средстава – рефундације, када се проверава да ли је пројекат/инвестиција реализована у складу са предложеним и одобреним пројектом;
  – Трећа се реализује након завршетка пројекта/инвестиције и исплате дела трошкова (рефундације одобрених трошкова у одређеном проценту) током претходно поменутог петогодишњег периода);
 • Корисник током претходно поменутог периода мора допустити и ванредне контроле, те чувати уговорну и сву пратећу документацију.