Одлагање Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

Print Friendly

Обавештавамо Вас да је Министарство финансија објавило информацију да се очекује одлагање Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ (“Службени гласник Републике Србије”, број 90/2017).

На интернет представљању Министарства финансија истакнуто је обавештење да је ово министарство предузело све потребне активности како би се уважиле иницијативе привреде да се почетак примене Новог правилника о ПДВ евиденцији одложи за 1. јул 2018. године.

Предметна измена биће саставни део измена Закона о ПДВ чије се усвајање планира до краја текуће године.

Саопштење Министарства финансија доступно је на овој интернет адреси.