Poziv za učešće u konferenciji “Made in Banat” projekta

Print Friendly

Regionalna privredna komora Kikinda, kao partner projekta “Made in Banat” koji se sprovodi u okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Republika Srbija, poziva Vas da prisustvujete Konferenciji, koja će se održati u četvrtak, 27. februara 2014. u Regionalnoj privrednoj komori Kikinda, na adresi: Trg srpskih dobrovoljaca 48, Kikinda, sa početkom u 12:00 sati.

Tokom sastanka je predviđeno:

  • predstavljanje “Made in Banat” projekta;
  • predstavljanje strategije usvajanja “Made in Banat” žiga;
  • formiranje Prekogranične mreže za ekonomsku saradnju i potpisivanje Sporazuma o saradnji.

Projekat "Made in Banat"

Glavni cilj Projekta je povećanje konkurentnosti rumunskih i srpskih malih i srednjih preduzeća koja proizvode regionalne, specifične proizvode.

Na Konferenciju su pozvani predstavnici poslovne zajednice, proizvođači i kupci regionalnih prepoznatljivih proizvoda, pružaoci i korisnici regionalnih specifičnih usluga, predstavnici medija u prekograničnom regionu, predstavnici lokalne javne administracije i dr. koji mogu doprineti uspešnom sprovođenju Projekta.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Mijatović Stojanu, stručnom saradniku Regionalne privredne komore Kikinda, tel. br. +381 (0)230 21-080 ili 21-173; adresa e-pošte: admin@rpk-ki.co.rs