Зараде по запосленом, август 2017.

Print Friendly

Просечна зарада исплаћена у августу 2017. године у Севернобанатском управном округу, без пореза и доприноса износи 42.340 динара (27 РСД више него у претходном месецу), што је за 10,3% мање од републичког просека (47.220 РСД), а за 7,5% мање од војвођанског (45.799 РСД).

Август
2017.
Просечна зарада (РСД)
Просечна зарада без пореза и доприноса (РСД)
Република Србија 65.094 47.220
Војводина 63.276 45.799
Севернобанатски округ 58.519 42.340
Ада 58.652 42.309
Кањижа 72.036 52.172
Кикинда
57.010
41.201
Нови Кнежевац 59.237 42.706
Сента 54.821 39.813
Чока 50.062 36.285

Највећа просечна зарада у Севернобанатском управном округу исплаћена је у општини Кањижа, 72.036 динара (52.172 динара, без пореза и доприноса), а најмања у општини Чока, 50.062 динара, односно 36.285 динара без пореза и доприноса.