Зараде по запосленом, јул 2017.

Print Friendly

Просечна зарада исплаћена у јулу 2017. године у Севернобанатском управном округу, без пореза и доприноса износи 42.313 динара (2,8% мање него у претходном месецу), што је за 12% мање од републичког просека (48.101 РСД), а за 8,2% мање од војвођанског (46.087 РСД).

Јул
2017.
Просечна зарада (РСД)
Просечна зарада без пореза и доприноса (РСД)
Република Србија 66.251 48.101
Војводина 63.593 46.087
Севернобанатски округ 58.403 42.313
Ада 60.338 43.502
Кањижа 61.923 44.919
Кикинда
58.271
42.286
Нови Кнежевац 59.707 43.004
Сента 57.010 41.308
Чока 51.012 36.924

Највећа просечна зарада у Севернобанатском управном округу исплаћена је у општини Кањижа, 61.923 динара (44.919 динара, без пореза и доприноса), а најмања у општини Чока, 51.012 динара, односно 36.924 динара без пореза и доприноса.