Зараде по запосленом, јун 2017.

Print Friendly

Просечна зарада исплаћена у јуну 2017. године у Севернобанатском управном округу, без пореза и доприноса износи 43.531 динара (6,1% више него у претходном месецу), што је за 13,1% мање од републичког просека (49.238 РСД), а за 10,5% мање од војвођанског (48.123 РСД).

Јун
2017.
Просечна зарада (РСД)
Просечна зарада без пореза и доприноса (РСД)
Република Србија 67.857 49.238
Војводина 66.253 48.123
Севернобанатски округ 60.105 43.531
Ада 62.430 44.968
Кањижа 67.164 49.089
Кикинда
60.637
43.802
Нови Кнежевац 61.260 44.128
Сента 55.458 40.326
Чока 50.849 36.710

Највећа просечна зарада у Севернобанатском управном округу исплаћена је у општини Кањижа, 67.164 динара (49.089 динара, без пореза и доприноса), а најмања у општини Чока, 50.849 динара, односно 36.710 динара без пореза и доприноса.