Правилници о IPARD подстицајима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

Print Friendly

Поштовани,

Обавештавамо Вас да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило два правилника о IPARD подстицајима:

  • Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства;
  • и Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Правилници су објављени на интернет адреси: http://www.minpolj.gov.rs/dokumenti/?lang=cyr, под рубриком “Правилници“. Сваки од правилника има по седам прилога.

http://www.rtcg.me/upload/boxImageData/2016/05/20/177191/sfsffssf.jpg

IPARD програм Европске уније је инструмент за предприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период од 2014. до 2020. године. Средства из овог европског фонда би пољопривредницима (физичким и правним лицима) требала да буду доступна до краја године. Републици Србији је из IPARD програма намењено 175 милиона евра.