Зараде по запосленом, мај 2017.

Print Friendly

Просечна зарада исплаћена у мају 2017. године у Севернобанатском управном округу, без пореза и доприноса износи 41.035 динара (3,5% мање него у претходном месецу), што је за 12,9% мање од републичког просека (47.136 РСД), а за 7,4% мање од војвођанског (44.323 РСД).

Мај
2017.
Просечна зарада (РСД)
Просечна зарада без пореза и доприноса (РСД)
Република Србија 64.860 47.136
Војводина 61.176 44.323
Севернобанатски округ 56.677 41.035
Ада 57.032 41.154
Кањижа 61.844 44.936
Кикинда
56.978
41.214
Нови Кнежевац 58.266 42.124
Сента 53.748 38.970
Чока 50.186 36.362

Највећа просечна зарада у Севернобанатском управном округу исплаћена је у општини Кањижа, 61.844 динара (44.936 динара, без пореза и доприноса), а најмања у општини Чока, 50.186 динара, односно 36.362 динара без пореза и доприноса.