O пројекту “Мрежа подршке мобилности радне снаге у прекограничној области”

Print Friendly

У оквиру Interreg – IPA CBC програма прекограничне сарадње Румунија – Србија,

спроводе пројекат “Labor mobility network in the cross-border area” (“Мрежа подршке мобилности радне снаге у прекограничној области”, “Rețea pentru mobilitatea forței de muncă în zona transfrontalieră”).

Пројекат “Мрежа подршке мобилности радне снаге у прекограничној области” има за циљ да се на основу заједничких прекограничних активности румунских и српских учесника постигне уравнотежен и одржив друштвено-економски развој румунско-српске пограничне области – повећањем укупне конкурентности привреде у овом подручју, подршком спремности радно способног становништва за запошљавање у пограничној области уз подстицање економске диверзификације и допринос раду и миграцији запослених у циљном подручју пројекта.

Спровођењем овог пројекта унапређује се ниво сарадње између најзначајнијих чинилаца у области тржишта рада стварањем мреже за подршку запошљавању у прекограничној области и организовањем сајмова запошљавања у којима ће учествовати предузећа и незапослена лица са обе стране границе са циљем што бољег упознавања са тржиштем рада у прекограничној области. Осим тога, за заинтересована незапослена лица биће организована предавања која обухватају учење страног језика, сазнања о законима којима се уређује тржиште рада, социјалној и здравственој заштити у пограничном подручју и друго.

Вредност пројекта:
Укупна вредност пројекта “Labor mobility network in the cross-border area” је 171.241,52 евра.

Трајање пројекта:
Пројекат траје 15 месеци, а његово спровођење је почело 16. маја 2017. године.