Национално признање за допринос, резултате и заслуге постигнуте у области безбедности и здравља на раду за д.о.о. “LE BELIER LIVNICA KIKINDA”

Print Friendly

Поводом обележавања 28. априла – Светског дана безбедности и здравља на раду и Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду у сарадњи са социјалним партнерима, доделило је Национално признање у области безбедности и здравља на раду – Повељу “28. април” д.о.о. “LE BELIER LIVNICA KIKINDA”.

“LE BELIER LIVNICA KIKINDA” д.о.о. је уручена награда – Повеља “28. април” у категорији привредних друштава са више од 250 запослених, а за постигнуте резултате на унапређењу безбедности и здравља на раду у 2016. години.

“LE BELIER LIVNICA KIKINDA” д.о.о. не само да предњачи у сталним улагањима у унапређење безбедности и здравља на раду, развој производње, него и у друштвено одговорном раду и сарадњи са заједницом, као и помоћи како културним и спортским друштвима, тако и школама.