Поступак гласања за чланове Парламента привредника Привредне коморе Србије – Регионалне привредне коморе Севернобанатског управног округа

Print Friendly

За чланове Парламента привредника могу гласати чланови Коморе, који:

  1. уредно извршавају своје чланске обавезе;
  2. нису уписани у Централну евиденцију привремених ограничења права лица регистрованих код органа надлежног за вођење привредних регистара;
  3. имају регистровано седиште, односно регистрован огранак на подручју за које је образована Привредна комора Србије – Регионална привредна комора Севернобанатског управног округа.

Чланови Kоморе гласају изјашњавањем у писаној форми, заокруживањем редног броја испред имена кандидата на гласачком листићу и потписивањем од стране законског заступника. Сваки члан Коморе може гласати за највише 18 кандидата.

Чланови Коморе који имају регистровано седиште и регистрован један или више огранака на подручју Привредне коморе Србије – Регионалне привредне коморе Севернобанатског управног округа, могу гласати само једанпут.

Гласачки листић доставља се Изборној комисији, поштом на адресу:

ПКС – РПК Севернобанатског управног округа
Трг српских доборовољаца бр. 48
23300 Кикинда

или електронским путем, у форми скенираног документа, на адресу е-поште: office@rpk-ki.co.rs.
Уколико у року од 24 часа од слања документа на ову адресу е-поште не добијете повратну/потврдну поруку да је Гласачки листић примљен, молимо Вас позовите бр. телефона: 060-5000-738, односно 060-5000-744.

Гласачки листић доставља се најкасније до 18. маја 2017. године. Сви гласачки листићи примљени после овог рока сматраће се неважећим, без обзира на начин достављања.

Додатне информације можете добити у Привредној комори Србије – Регионалној привредној комори Севернобанатског управног округа; контакт особа је Хорват Тибор, в.д. директор, бр. телефона: 0230 438-080 или 060-5000-738.