Предлог за измене и допуне Закона о привредним друштвима

Print Friendly

Поштованe | Поштовани,

Обавештавамо Вас да је министар надлежан за послове привреде образовао Посебну  радну групу за припрему текста Нацрта закона за измену и допуну Закона о привредним друштвима  (“Сл. гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15) у коју је именован и представник Привредне коморе Србије.

Имајућу у виду значај Закона о привредним друштвима за пословање свих привредних субјеката, а у циљу унапређења важећих одредаба и превазилажења проблема њихове примене у пракси, позивамо Вас да још у поступку израде Нацрта закона за измену и допуну Закона о привредним друштвима, својим предлозима и сугестијама дате допринос изналажењу најцелисходнијих законских решења.

Молимо да образложене сугестије и предлоге за измену текста предметног закона, у форми приложеног документа, доставите на адресу е-поште: office@rpk-ki.co.rs до 28. априла 2017. године.

Текст важећег Закона о привредним друштвима у целости можете пронаћи на Интернет адреси: http://www.priv.rs/Zakoni/10612/Zakon-o-privrednim-drustvima.shtml

Хвала на сарадњи.