Панел дискусија: “Превентива у свињарству”

Print Friendly

Позивамо Вас да присуствујете Панел дискусији: “Превентива у свињарству”, која се организује у Привредној комори Србије, ул. Теразије 23, Велика сала на другом спрату, 11. априла 2017. (регистрација учесника је у 09:30, почетак у 10:00 сати).

У оквиру активности Удружења за сточарство и прераду сточарских производа, Сектора за пољопривреду Привредне коморе Србије, желимо да подстичемо стварање и унапређење привредног амбијента, а почињемо са унапређењем области свињарства. Сматрамо да се бригом о заштити здравља и добробити свиња, доприноси бољим економским карактеристикама грла у узгоју, као и квалитетнијој производњи, здравствено безбедне хране пореклом од истих.

Своје учешће можете пријавити на адресе е-поште: jasna.stevanovic@pks.rs ili poljoprivreda@pks.rs.