Иницијативе за Радну групу за измену прописа у области пореског, царинског и финансијског система

Print Friendly

Половином прошле године, на предлог Привредне коморе Србије, формирана је Радна група за измену прописа у области пореског, царинског и финансијског система.

На првом састанку, који је био конститутивног карактера, формиране су подгрупе за порески, царински и финансијски систем.

Чланови Радне групе су представници Министарства финансија и Привредне коморе Србије.

Циљ Радне групе је унапређење законског оквира у области пореског, царинског и финансијског система, као  и предлагање мера и решења ради превазилажења проблема са којима се привредници сусрећу у свом пословању.

С тим у вези, обавештавамо Вас да су на интернет страници Привредне коморе Србије – “Радна група порези, царине и финансије” (http://www.pks.rs/RadnaGrupa.aspx) објављене информације о раду Радне групе, делегираним члановима Радне групе, као и квартални извештаји Радне групе и извештаји формираних Подгрупа.

Динамика одржавања састанака Подгрупа за порески, царински и финансијски систем зависи од учесталости и броја пристиглих иницијатива, па Вас молимо да нам Ваше иницијативе – предлоге који се односе на прописе у области пореског, царинског и финансијског система, достављате на адресу е-поште: rpk.kikinda@pks.rs

У прилогу је форма за достављање иницијатива, како би се ефикасније обрадиле и што јасније и сажетије упутиле Министарству финансија.

Хвала на сарадњи.