Zarade po zaposlenom, decembar 2016.

Print Friendly

Prosečna zarada isplaćena u decembru 2016. godine u Severnobanatskom upravnom okrugu, bez poreza i doprinosa iznosi 48.526 dinara (24,5% više nego u prethodnom mesecu), što je za 9,2% manje od republičkog proseka (53.456 RSD), a za 9,3% manje od vojvođanskog (53.494 RSD).

Decembar
2016.
Prosečna
zarada (RSD)
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa (RSD)
Republika Srbija 73.641 53.456
Vojvodina 73.821 53.494
Severnobanatski okrug 66.982 48.526
Ada 62.830 45.383
Kanjiža 80.840 58.666
Kikinda 63.656 46.100
Novi Kneževac 67.376 48.647
Senta 71.025 51.539
Čoka 51.084 37.012

Najveća prosečna zarada u Severnobanatskom upravnom okrugu isplaćena je u opštini Kanjiža, 80.840 dinara (58.666 dinara, bez poreza i doprinosa), a najmanja u opštini Čoka, 51.084 dinara, odnosno 37.012 dinara bez poreza i doprinosa.