Analiza spoljnotrgovinskog poslovanja u 2016. godini

Print Friendly

U toku 2016. godine, privrednici koji posluju na području opština Kikinda, Novi Kneževac i Čoka, ostvarili su izvoz u vrednosti od 199.711.164 €.

Privredna društva i preduzetnici iz severnog Banata izvozili su u 45 država. Dominantno izvozno tržište je EU, ali naši privrednici imaju spoljnotrgovinske partnere i u Ruskoj federaciji, Indiji, Meksiku, Izraelu, Koreji, SAD, Australiji, Novom Zelandu i dr. Izvoz 26.041,5 tona robe u Mađarsku vredan je 34,2 miliona evra, što je 17% od ukupne izvozne vrednosti, 7.913,2 tone u Nemačku 26,4 miliona evra (13%), 92.593,9 tona u Rumuniju 24,6 miliona evra (12%), 3.597,8 tona u Sloveniju 24 miliona evra (12%), 32.692,1 tone u Bosnu i Hercegovinu 17,7 miliona evra (9%), u Poljsku je izvezeno 16.366,2 tone robe u vrednosti od 15,7 miliona evra (8%)…

U navedenom periodu, najveći severnobanatski izvoznici su d.o.o. “Le Belier“, Kikinda, proizvođač alumunijumskih odlivaka za automobilsku industriju, d.o.o. “Livnica Kikinda” – član “Cimos” grupe, a.d. “Metanolsko-sirćetni kompleks“, Kikinda; proizvođač ženskih čarapa d.o.o. “EMMEPI”, Kikinda; prehrambena industrija a.d. “Aleva” iz Novog Kneževca; a.d. “Kikindski mlin“, Kikinda; d.o.o. “Mecafor Products“, Kikinda; d.o.o. “Zoppas Industries Serb“, Kikinda; a.d. “Banini“, Kikinda; a.d. “Toza Marković“, Kikinda; d.o.o. “Autoflex-livnica“, Čoka; a.d. “Duvanska industrija Čoka“, Čoka; d.o.o. “Gigraphix“, Kikinda; d.o.o. “Grindex“, Kikinda; d.o.o. “Bell Chemicals“, Banatsko Veliko Selo; preduzeće za proizvodnju metalnih kontejnera d.o.o. “Šole“, Kikinda; d.o.o. “Velpan”, Kikinda i dr.

d.o.o. "Mecafor Products", Kikinda

d.o.o. “Mecafor Products“, Kikinda

Najviše deviza doneli su delovi za klipne motore; delovi i pribor za motorna vozila; kočnice i servo-kočnice; sirćetna kiselina; metanol (metilalkohol); kočnice, servo-kočnice i njihovi delovi za disk-kočnice; delovi pumpi, kompresora i dr. ventilacionih uređaja; crepovi (krovni) od keramike; ženske čarape; čokoladni biskviti; kukuruz; delovi prikolica i nesamohodnih vozila; duvan, delimično ili potpuno ižiljen, sušen u sušari (flue-cured); brašno; kontejneri za čvrste materijale…

Brusilica za unutrašnje brušenje “MBU” d.o.o. “Grindex”, Kikinda

U 2016. godini, privrednici sa područja opštine Kikinda ostvarili su 91,9% od ukupnog severnobanatskog izvoza, tj. 183,5 miliona evra. Potom slede čokanska sa 8,4 miliona evra (4,2%) i novokneževačka privredna društva i radnje sa 7,8 miliona evra (3,9%).

Izvoz prema sektorima delatnosti izvoznika
Iznos (EUR) ↓ %
Prerađivačka industrija 194.818.220 97,55
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 2.072.881 1,04
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 1.942.508 0,97
Zdravstvena i socijalna zaštita 537.410 0,27
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 293.646 0,14
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti 32.948 0,02
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti 13.361 0,01
Usluge smeštaja i ishrane 170
Saobraćaj i skladištenje 20
Ukupno 199.711.164 100,00

U 2016. godini, privredna društva i preduzetnici koji posluju na području severnog Banata, uvozili su iz 64 države.

"Čuveno kikindsko brašno"

Najviše deviza utrošeno je za nabavku legura i obradnih ostataka aluminijuma; nedovršenih kočnica, servo kočnica i delova za disk-kočnice; ženskih čarapa; delova za klipne motore; nelegiranog sirovog nikla; ferohroma; dijagnostičkih reagenasa, strugotine i opiljaka od gvožđa ili čelika…

d.o.o. “Promedia”, Kralja Petra I 114, Kikinda

Privrednici najveće severnobanatske opštine uvezli su robe i usluge vredne 56,9 miliona evra (što je 91,4% od ukupnog severnobanatskog uvoza), novokneževačke 3,5 miliona evra (5,7%), a čokanske 1,8 miliona evra (2,9%).

Uvoz prema sektorima delatnosti uvoznika
Iznos (EUR) ↓ %
Prerađivačka industrija 52.282.488 84,07
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 5.756.039 9,26
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 2.082.045 3,35
Saobraćaj i skladištenje 806.528 1,30
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 582.894 0,94
Građevinarstvo 376.610 0,61
Zdravstvena i socijalna zaštita 206.332 0,32
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti 41.849 0,07
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje 27.498 0,04
Ostale uslužne delatnosti 12.859 0,02
Usluge smeštaja i ishrane 7.466 0,01
Snabdevanje el. energijom, gasom i parom 4.348 0,01
Umetnost, zabava i rekreacija 1.302
Obrazovanje 94
Ukupno 62.188.352 100,00

Privrednici iz opština Kikinda, Čoka i Novi Kneževac su i u 2016. godini ostvarili značajan suficit u poslovanju sa inostranstvom (137.522.812 evra), pošto su izvezli dobra vredna 199.711.164 evra, dok je uvoz bio 62.188.352 evra.