Analiza industrijske proizvodnje – oktobar 2016.

Print Friendly

U oktobru 2016. godine, industrijska proizvodnja na području u nadležnosti Regionalne privredne komore Kikinda umanjena je za 8,3% u odnosu na oktobar 2015. godine, dok je u odnosu na prosek 2015. godine, umanjena za 2,6%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u oktobru 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, ukazuju na pad u proizvodnim oblastima:

 • Energija – za 3%;
 • Intermedijarni proizvodi, osim energije – za 7,4%;
 • Kapitalni proizvodi;

dok je rast zabeležen u oblasti:

 • Netrajni proizvodi za široku potrošnju.

Industrijska proizvodnja u oktobru 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, beleži rast kod 6 oblasti, a pad kod 8 oblasti.

Rast industrijske proizvodnje je zabeležen u sledećim oblastima:

 • Proizvodnja pića – za 3,7%;
 • Proizvodnja duvanskih proizvoda;
 • Proizvodnja koksa i derivata nafte;
 • Proizvodnja proizvoda od gume i plastike;
 • Proizvodnja osnovnih metala – za 2,4%;
 • Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina;

dok je pad indeksa industrijske proizvodnje zabeležen kod oblasti:

 • Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa – za 2,6%;
 • Proizvodnja prehrambenih proizvoda – za 5,3%;
 • Proizvodnja odevnih predmeta;
 • Proizvodnja papira i proizvoda od papira – za 1%;
 • Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda;
 • Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala;
 • Proizvodnja motornih vozila i prikolica;
 • Snabdevanje el. energijom, gasom, parom i klimatizacija.

Tabela 1. Indeksi industrijske proizvodnje

X 2016./ø2015. X 2016./X 2015.
Index 97,4 91,7

Tabela 2. Indeksi industrijske proizvodnje po sektorima

X 2016./ø2015. X 2016./X 2015.
Rudarstvo 97,4 97,1
Prerađivačka industrija 97,9 88,4

Izvor podataka: RZS | Prosek 2015.=100