Predstavljanje e-usluga

Print Friendly

Regionalna privredna komora Kikinda i Privredna komora Srbije pozivaju Vas da prisustvujete predstavljanju novih elektronskih usluga namenjenih privredi.

Predstavljanje e-usluga održaće se u Regionalnoj privrednoj komori Kikinda, na adresi: Trg srpskih dobrovoljaca 48, u četvrtak, 08. decembra 2016. godine, sa početkom u 11 časova.

Zahvaljujući novom sistemu elektronskog prijema, obrade i izdavanja dokumenata, privrednicima se omogućuje elektronsko podnošenje zahteva i elektronsko izdavanje potvrda, uverenja i mišljenja, olakšava sistem prijema i obrade dokumenata i značajno štedi vreme i novac za pribavljanje dokumenata koja su neophodna za poslovanje u Srbiji i na međunarodnom tržištu.
Dostupne e-usluge će doprineti efikasnijoj elektronskoj razmeni informacija, kao i savremenijem, jeftinijem i bržem poslovanju privrednika.

Informacioni sistem obuhvata sledeće grupe usluga:

  1. Potvrde, uverenja i mišljenja za poslovanje u Srbiji;
  2. Uvozno – izvozna dokumenta;
  3. Sertifikat “Excellent SME”;
  4. Kompletna carinska tarifa u elektronskoj formi;
  5. Privatno obezbeđenje.

Nakon uspostavljanja jedinstvenog komorskog sistema, od 01. januara 2017. godine, dokumenta, uverenja i potvrde, po osnovu javnih ovlašćenja, moći će da se dobiju i u Regionalnim privrednim komorama, što će još više doprineti brzini postupka i smanjenju troškova za privrednike.

http://pks.rs/Images/banners/eUslugePKSvest.jpg

Predstavljanje e-usluga će održati g-đa Snežana Pešić iz Centra za usluge i posredovanje Privredne komore Srbije, koja će prisutne, praktičnim primerima, provesti kroz proces podnošenja i dobijanja dokumenata.