Ускоро производи са ознаком “српски квалитет”

Print Friendly

Према Уредби коју је усвојила Влада Републике Србије , ознаком “српски квалитет” могу бити означени производи и прерађевине од млека, меса, воћа, поврћа, житарица, уљарица, грожђа и меда, осим јаких алкохолних пића, вина и ароматизованих производа од вина.

Националну ознаку српског квалитета моћи ће да имају само они производи за које произвођач може да докаже да основна сировина потиче из Србије и да се квалитетом посебно истичу.

Ознаком “српски квалитет” може да се означи само пољопривредни и прехрамбени производ који се по свом хемијском саставу, физичким, микробиолошким и органолептичким својствима, начину производње, коришћеним сировинама или састојцима или по некој другој карактеристици јасно разликује од других пољопривредних и прехрамбених производа исте категорије и који је произведен од основне сировине која потиче искључиво са територије Републике Србије.

У Уредби се наводи да ће захтеве за могућност коришћења жига произвођачи хране подносити Министарству пољопривреде.

Биће оформљена и стручна комисија за процену посебних својстава пољопривредних и прехрамбених производа, а произвођачи ће добијати решења о праву коришћења те ознаке.

Они ће бити уписани у посебан регистар одакле могу да буду и избрисани, ако се утврди да производ који је означен жигом “српски квалитет” престане да испуњава услове у складу са овом уредбом.

Произвођачи ће морати да доставе спецификацију производа, податке о пореклу и квалитету основне сировине од које је произведен и опис три посебна својства у односу на прописане захтеве квалитета за сваку врсту производа.

Списак корисника ознаке “српски квалитет”, производа са ознаком “српски квалитет”, као и посебна својства означених производа објављиваће Министарство пољопривреде.