Analiza industrijske proizvodnje – septembar 2016.

Print Friendly

U septembru 2016. godine, industrijska proizvodnja na području u nadležnosti Regionalne privredne komore Kikinda povećana je za 16,3% u odnosu na septembar 2015. godine, dok je u odnosu na prosek 2015. godine, povećana za 12,6%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u septembru 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, ukazuju na pad u proizvodnim oblastima:

 • Energija – za 3,7%;
 • Kapitalni proizvodi – za 6,6%;

dok je rast zabeležen u oblasti:

 • Intermedijarni proizvodi, osim energije;
 • Netrajni proizvodi za široku potrošnju.

Industrijska proizvodnja u septembru 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, beleži rast kod 7 oblasti, a pad kod takođe 7 oblasti.

Rast industrijske proizvodnje je zabeležen u sledećim oblastima:

 • Proizvodnja pića;
 • Proizvodnja duvanskih proizvoda;
 • Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda;
 • Proizvodnja proizvoda od gume i plastike;
 • Proizvodnja osnovnih metala – za 13,3%;
 • Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina – za 17,4%;
 • Snabdevanje el. energijom, gasom, parom i klimatizacija;

dok je pad indeksa industrijske proizvodnje zabeležen kod oblasti:

 • Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa – za 6,0%;
 • Proizvodnja prehrambenih proizvoda – za 9,2%;
 • Proizvodnja odevnih predmeta;
 • Proizvodnja papira i proizvoda od papira – za 8,6%;
 • Proizvodnja koksa i derivata nafte – za 8,6%;
 • Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala;
 • Proizvodnja motornih vozila i prikolica.

Tabela 1. Indeksi industrijske proizvodnje

IX 2016./ø2015. IX 2016./IX 2015.
Index 112,6 116,3

Tabela 2. Indeksi industrijske proizvodnje po sektorima

IX 2016./ø2015. IX 2016./IX 2015.
Rudarstvo 94,0 94,4
Prerađivačka industrija 126,4 133,2

Izvor podataka: RZS | Prosek 2015.=100