Zarade po zaposlenom, avgust 2016.

Print Friendly

Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2016. godine u Severnobanatskom upravnom okrugu, bez poreza i doprinosa iznosi 40.149 dinara (1,7% manje nego u prethodnom mesecu), što je za 11,3% manje od republičkog proseka (45.286 RSD), a za 8,1% manje od vojvođanskog (43.672 RSD).

Avgust
2016.
Prosečna
zarada (RSD)
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa (RSD)
Republika Srbija 62.474 45.286
Vojvodina 60.277 43.672
Severnobanatski okrug 55.437 40.149
Ada 51.749 37.403
Kanjiža 66.946 48.545
Kikinda 55.533 40.205
Novi Kneževac 55.185 39.814
Senta 52.322 37.980
Čoka 44.614 32.251

Najveća prosečna zarada u Severnobanatskom upravnom okrugu isplaćena je u opštini Kanjiža, 66.946 dinara (48.545 dinara, bez poreza i doprinosa), a najmanja u opštini Čoka, 44.614 dinara, odnosno 32.251 dinara bez poreza i doprinosa.