Analiza industrijske proizvodnje – avgust 2016.

Print Friendly

U avgustu 2016. godine, industrijska proizvodnja na području u nadležnosti Regionalne privredne komore Kikinda povećana je za 13,8% u odnosu na avgust 2015. godine, dok je u odnosu na prosek 2015. godine, povećana za 0,5%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u avgustu 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, ukazuju na pad u proizvodnim oblastima:

 • Kapitalni proizvodi;
 • Netrajni proizvodi za široku potrošnju;

dok je rast zabeležen u oblasti:

 • Energija – za 6,1%;
 • Intermedijarni proizvodi, osim energije.

Industrijska proizvodnja u avgustu 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, beleži rast kod 7 oblasti, a pad kod takođe 7 oblasti.

Rast industrijske proizvodnje je zabeležen u sledećim oblastima:

 • Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa – za 3,4%;
 • Proizvodnja pića;
 • Proizvodnja koksa i derivata nafte;
 • Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda;
 • Proizvodnja proizvoda od gume i plastike – za 21,7%;
 • Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina;
 • Snabdevanje el. energijom, gasom, parom i klimatizacija;

dok je pad indeksa industrijske proizvodnje zabeležen kod oblasti:

 • Proizvodnja prehrambenih proizvoda;
 • Proizvodnja odevnih predmeta;
 • Proizvodnja papira i proizvoda od papira – za 7,1%;
 • Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala – za 11,1%;
 • Proizvodnja osnovnih metala;
 • Proizvodnja mašina i opreme na drugom mestu nepomenute – za 13,2%;
 • Proizvodnja motornih vozila i prikolica.

Tabela 1. Indeksi industrijske proizvodnje

VIII 2016./ø2015. VIII 2016./VIII 2015.
Index 100,5 113,8

Tabela 2. Indeksi industrijske proizvodnje po sektorima

VIII 2016./ø2015. VIII 2016./VIII 2015.
Rudarstvo 103,4 103,2
Prerađivačka industrija 95,9 122,0

Izvor podataka: RZS | Prosek 2015.=100