Analiza industrijske proizvodnje – jun 2016.

Print Friendly

U junu 2016. godine, industrijska proizvodnja na području u nadležnosti Regionalne privredne komore Kikinda povećana je za 11,0% u odnosu na jun 2015. godine, dok je u odnosu na prosek 2015. godine, povećana za 10,3%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u junu 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, ukazuju na pad u proizvodnim oblastima:

 • Energija – za 2,3%;
 • Netrajni proizvodi za široku potrošnju;

dok je rast zabeležen u oblasti:

 • Intermedijarni proizvodi, osim energije;
 • Kapitalni proizvodi – za 2,5%.

Industrijska proizvodnja u junu 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, beleži rast kod 8 oblasti, a pad kod 6 oblasti.

Rast industrijske proizvodnje je zabeležen u sledećim oblastima:

 • Proizvodnja papira i proizvoda od papira – za 3,3%;
 • Proizvodnja koksa i derivata nafte;
 • Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda;
 • Proizvodnja proizvoda od gume i plastike – za 18,3%;
 • Proizvodnja osnovnih metala – za 9,6%;
 • Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina – za 18,1%;
 • Proizvodnja mašina i opreme na drugom mestu nepomenute;
 • Snabdevanje el. energijom, gasom, parom i klimatizacija;

dok je pad indeksa industrijske proizvodnje zabeležen kod oblasti:

 • Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa – za 5,1%;
 • Proizvodnja prehrambenih proizvoda – za 8,2%;
 • Proizvodnja pića – za 2,7%;
 • Proizvodnja odevnih predmeta;
 • Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala – za 14,3%;
 • Proizvodnja motornih vozila i prikolica – za 1,4%.

Tabela 1. Indeksi industrijske proizvodnje

VI 2016./ø2015. VI 2016./VI 2015.
Index 110,3 111,0

Tabela 2. Indeksi industrijske proizvodnje po sektorima

VI 2016./ø2015. VI 2016./V 2015.
Rudarstvo 94,9 97,6
Prerađivačka industrija 121,2 119,1

Izvor podataka: RZS | Prosek 2015.=100